صفحه اصلي > پیوند های مرتبط با فیزیوتراپی 
پیوند های مرتبط با فیزیوتراپی
 

 پیوند های مرتبط با فیزیوتراپی
سازمان نظام پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سامانه جامع آموزش مداوم مرکز آموزش مداوم کل کشور
بهزیستی کل کشور
سازمان بهزیستی استان تهران
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تهران
گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی ایران
گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی شهید بهشتی
گروه فیزیوتراپی دانشگاه تربیت مدرس
گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی سمنان
گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز
گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی زاهدان
گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی مشهد
گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی جندی شاپور اهواز
گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی شیراز
گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی بابل
انجمن فیزیوتراپی ایران
انجمن فیزیوتراپی استرالیا
انجمن فیزیوتراپی امریکا
انجمن فیزیوتراپی کانادا
انجمن فیزیوتراپی انگلستان
انجمن فیزیوتراپی نیوزیلند
دانشگاه Monash استرالیا
دانشگاه ایالتی North Georgia امریکا
پورتال كتابخانه مركزي دانشگاه
پورتال قديمي كتابخانه مركزي دانشگاه
كتابخانه ديجيتال حنان
كتابخانه ديجيتال
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی