صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دکتر لیلا رهنما 
شنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٠
دکتر لیلا رهنما
 

دكتر لیلا رهنما -   دکترای تخصصی فيزيوتراپي                  

استادیار  گروه فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

 

 

مشخصات  پرسنلی

نام و نام خانوادگی: لیلا رهنما

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی، فیزیوتراپی

گروه آموزشی:  فیزیوتراپی

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار: (21)-0039 2218

پست الکترونیک : l.rahnama@uswr.ac.ir

سایت اختصاصی:

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

پروفایل در Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=0zRGRRoAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

پروفایل در  Scopus

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35792279000

 

تاریخ بروزرسانی:

16/09/1395

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1392

دکتری تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران

فیزیوتراپی

1387

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

شیراز

فیزیوتراپی

1380

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تهران

فیزیوتراپی

زمینه های تخصصی

فیزیوتراپی عضلانی-اسکلتی

فیزیوتراپی  در بیماریهای نورولوژیک

اولتراسونوگرافی در فیزیوتراپی

سوابق آموزشی

استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ازاسفند  1392 تا کنون

مربی ، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مهر 1387تا تیر 1388

فعالیتهای پژوهشی

مقایسه تأثیر انقباض ایزومتریک عضلات شانه بر ابعاد عضله مالتی فیدوس گردنی در افراد سالم و بیماران مبتلا به گردن درد مزمن

تأثیر انقباض ایزومتریک عضلات شانه بر ابعاد عضله مالتی فیدوس گردنی در افراد سالم

بررسی تأثیر ارتفاع پاشنه کفش با ثبات داینامیک در افراد سالم

بررسی تأثیر مداخلات فیزیوتراپی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت

طراحی نرم افزار آموزشی تمرینات ستون فقرات

بررسی رابطه بین ارتفاع پاشنه کفش و طول ستون فقرات

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

بهار 1393 تا کنون، عضو کمیته آموزشی گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

مهر 1393 تا کنون، استاد راهنمای آموزشی،  گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

مهر 1393 تا تیر 1394، مدیر علمی بخش فیزیوتراپی، درمانگاه توانبخشی اسما، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

1393تاکنون، نایب رییس هیأت پزشکی ورزشی شهرستان مرودشت

1385کمیته اجرایی اولین سمینار دوسالانه فیزیوتراپی اختلالات عضلانی-اسکلتی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

مشاوره پایان نامه

سال/مقطع/نام دانشجو

عنوان تز

1395/ارشد/طلوعی

تأثیر اعمال  TDCSیکطرفه بر عملکرد اندام فوقانی در افراد مبتلا به سکته مغزی تحت حاد

1395/ارشد/ اسحقی

بررسی سطح مقطع عضلات فلکسور عمقی گردن در افراد با پوسچر سر رو به جلو و افراد با پوسچر طبیعی سر

1394/ارشد/خزائلی

تأثیر آنی اعمال کینزوتیپ بر حس عمقی فقرات گردنی افراد مبتلا به وضعیت رو به جلو سر

1394/ارشد/ پناهی نصب

مقایسه اولتراسونوگرافی فعالیت عضلات گردنی حین انجام حرکات يكطرفه و دوطرفه اندام فوقاني و با تغییر در ثبات سطح، در افراد با گردن درد غیر اختصاصی مزمن و افراد سالم

1394/ارشد/اکبراف

بررسی تأثیر پانزده جلسه اعمال ترکشن سگمنتال بر میزان بیرون زدگی دیسک کمری در بیماران مبتلا به کمردرد حاد

1394/ارشد/زرگوش

بررسی ارتباط بین سطح مقطع و میزان انقباض عضلات فلکسور عمقی گردندر بیماران مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی در مقایسه با افراد سالم

1394/ارشد/باغی

مقایسه الگوی فعالیت عضلات اکستانسور گردن در پاسخ به یک وظیفه حرکتی اندام فوقانی در افراد سالم و افراد مبتلا به گردن درد مزمن با استفاده از اولتراسونوگرافی

1394/ارشد/گودرزی

مقایسه الگوی فعالیت عضلات اکستانسور گردن حین انقباض ایزومتریک گردن در افراد سالم و افراد با پاسچر رو به جلو سر با استفاده از اولتراسونوگرافی

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

1389 تا کنون، انجمن بین المللی پا و مچ پا

انتشارات

1-  انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1395

PM&R

Differential Activation of the Dorsal Neck Muscles During a Light Arm-Elevation Task in Patients With Chronic Nonspecific Neck Pain and Asymptomatic Controls: An Ultrasonographic Study

 

1395

Physical Treatment

The Test-Retest Reliability and Minimal Detectable Change of the Fugl-Meyer Assessment of the Upper Extremity and 9-Hole Pegboard Test in Individuals With Subacute Stroke

5, 225-30

1395

Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation

Effects of segmental traction therapy on lumbar disc herniation in patients with acute low back pain measured by magnetic resonance imaging: A single arm clinical trial

1-7

1395

Manual Therapy

Ultrasonographic analysis of dorsal neck muscles thickness changes induced by isometric contraction of shoulder muscles: A comparison between patients with chronic neck pain and healthy controls

22, 174-8

1394

Journal of Rehabilitation Sciences and Research

Effects of Adding Segmental Traction Therapy to Routine Physiotherapy on Pain and Functional Ability of Patients with Acute Low Back Pain

 

 

(2), 37-40

1394

Journal of Rehabilitation Sciences and Research

Differences in Cervical Extensor Muscles Thickness on Subjects with Normal Head Posture and Forward Head Posture; an Ultrasonography Study

 

(2),23-6

1394

Brazilian Journal of Physical Therapy

Reliability of a new software in measuringcervical multifidus dimensions and shoulder muscle strength in a synchronized way; an ultrasonography study

19 (4), 279-85

 

 

1394

Journal of Rehabilitation Sciences and Research

Effects of Tempreture on wrist muscle endurance

(1), 97-9

1393

Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics

Differences Differences in cervical multifidus muscle thickness during isometric contraction of shoulder muscles between patients with chronic neck pain and healthy controls

38 (3),210-7

1392

Journal of BodyWork and Movement Therapy

The effects of isometric contraction of shoulder muscles on cervical multifidus muscle dimensions in healthy office workers

18 (3), 383-9

1392

Physical Treatments

The intra-rater reliability of isometric shoulder muscles strength measurement in different direction of shoulder movement

2

1391

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

تأثیر دو روش درمانی حس عمقی و استقامتی در درمان گردن درد مزمن غیر اختصاصی

14(1), 77-81

1389

The Journal of Orthopedic and Sports Physical therapy

Attentional Demands and Postural Control in Athlethes with and without Functional Ankle Instability

40(3),180-7

 

1387

مجله توانبخشی

مقایسه نیازهای توجهی ورزشکاران با پیچ خوردگی مکرر مچ پا و ورزشکاران سالم برای کنترل پاسچر

9 (3,4), 38-42

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

 

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

1394

23rd  Iranian Orthopedic Association Congress

Effects of Segmental Traction Therapy on Acute LBP

تهران

 

1394

 

World Confederation for Physical Therapy Congress

Is there altered activity of dorsal neck muscles during isometric contraction of arm muscles in individuals with chronic neck pain?

 

سنگاپور

 

1393

22 مین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

پاسخ عضلات گردنی در مقابل اغتشاشات ایزومتریک بازویی

تهران

 

 

International Congress of Radiology

Cervical multifidus thickness changed in isometric contraction of shoulder muscles in healthy participants and patients with neck pain

دوبی

 

 

1393

 

14مین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

تفاوت رفتاری عضلات مالتی فیدوس گردنی در افراد بدون عارضه و افراد مبتلا به گردن درد

 

تهران

 

 

1393

 

Eurospine 2013

 

Cervical Multifidus contraction is associated with isometric contraction of shoulder muscles

انگلستان

 

1393

17مین کنگره طب فیزیگی و توانبخشی

The intra-tester reliability of a new custom made chair to measure isometric strength of shoulder muscles

 

تهران

 

1392

9مین کنفرانس پزشکی ورزشی

پاسخ عضلات گردنی به تمرینات ایزومتریک بازویی

تهران

 

1392

13مین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

بررسی ابعاد عضله مالتی فیدوس گردنی

تهران

 

 

1392

 

23مین کنگره فیزیوتراپی ایران

بررسی اولتراسونوگرافیک ابعاد عضله مالتی فیدوس گردنی در زنان با گردن درد یک طرفه

تهران

 

 

1391

12مین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

مقایسه تأثیر تمرینات ورزشی مختلف بر عضله مالتی فیدوس کمری

تهران

 

 

1389

2nd  International Conference of Foot and Ankle Biomechanics Community

Attentional demands of dynamic postural control in healthy Athletes and with functional ankle instable Ones

 

آمریکا

 

1389

10مین نشست سالانه انجمن درد ایران

 

درد گردن

 

تهران

 

1388

10مین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

 

تمرینات ثباتی برای عضلات ستون فقرات

تهران

 

1388

اولین سمینار ضایعات نخاعی

درمانهای فیزیوتراپی برای درد مزمن در افراد با ضایعات نخاعی

تهران

 

1388

11th Asian Congress of  sport medicine

Attentional demands of postural control In functional unstable ankles and healthy athletes

تهران

 

1387

11مین کنگره طب فیزیگی و توانبخشی

نیازهای توجهی برای کنترل پاسچر در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا

 

تهران

 

1386

8مین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

تأثیر تمرینات کنترل حرکتی بر کمردرد

تهران

 

1385

7مین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

رابطه بین کمردرد مزمن غیراختصاصی و هماهنگی تنه و لگن حین راه رفتن

تهران

 

1385

7مین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

رابطه بین  کمردرد بر اختلالات بافت همبند

تهران

 

1385

اولین سمینار دوسالانه اختلالات اسکلتی-عضلانی

تفاوت جنسیت در خستگی عضلانی

تهران

 

1385

17مین کنگره فیزیوتراپی ایران

نرم افزار آموزشی تمرین درمانی مفصل ران

تهران

 

1385

17مین کنگره فیزیوتراپی ایران

بررسی رابطه بین شغل و جنسیت فرزندان

تهران

 

1384

پیشگیری از بیماریها

تأثیر آموزش مادران بر جلوگیری از اختلالات مادرزادی

تهران

 

1384

6مین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

بررسی رابطه بین ارتفاع پاشنه کفش و طول ستون فقرات

تهران

 

1384

6مین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

تأثیر لیزر بر کمردرد مزمن غیراختصاصی

تهران

 

                                   

 

 

جوایز و تشویق ها

ثبت اختراع به شماره:  85808

فیزیوتراپیست نمونه، استان فارس

دانشجوی برتر کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 

   دانلود فایل : cv_for_university_english.pdf           حجم فایل 313 KB
   دانلود فایل : cv_farsi_for_university.pdf           حجم فایل 456 KB
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی