صفحه اصلي > معرفی و تاریخچه گروه  > کارشناس گروه 
کارشناس گروه
 

کارشناس گروه:

-          فیزیوتراپیست نگار اخوان (کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی)

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی