شنبه ٠٤ تير ١٤٠١
مدیر گروه
 

مدیر گروه آموزشی فیزیوتراپی: دکتر ایرج عبدالهی

 

 

 

   دانلود فایل : abdollahi.pdf           حجم فایل 600 KB
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی