صفحه اصلي > سازمان های همکار > دانشگاه ها  
دانشگاه ها
 

فهرست دانشگاه های داخل کشور

نام دانشگاه

نحوه همکاری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

عرصه کارآموزی و کارورزی بالینی دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد - کمیته داوری پروپوزال و پایان نامه ها

آدرس دانشگاه:

سایت دانشگاه: http://www.tums.ac.ir

آدرس دانشکده: تهران- خیابان انقلاب- پیچ شمیران- دانشکده توانبخشی    تلفن:77533939

سایت دانشکده: http://rehab.tums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

عرصه کارآموزی و کارورزی بالینی دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد - کمیته داوری پروپوزال و پایان نامه ها

آدرس دانشگاه:تهران- بزرگراهشهیدهمت غرب- بین بزرگراههای شیخ فضل اله نوری وشهیدچمران- دانشگاه علوم پزشکی ایران

سایت دانشگاه: http://www.iums.ac.ir

آدرس دانشکده: تهران- بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان شاه نظری- خیابان نظام- دانشکده توانبخشی         

تلفن: 2-22228051

سایت دانشکده: http://rehab.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عرصه کارآموزی و کارورزی بالینی دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد - کمیته داوری پروپوزال و پایان نامه ها

آدرس دانشگاه: تهران- بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- خیابان شهید اعرابی- جنب بیمارستان آیت اله طالقانی 

تلفن: 23871

سایت دانشگاه: http://www.sbmu.ac.ir

آدرس دانشکده: تهران- میدان امام حسین- خیابان دماوند(تهران نو)- روبروی بیمارستان بوعلی- دانشکده علوم توانبخشی       

تلفن: 77561721، 77542057، 77561724، 77548496

سایت دانشکده: http://rehab.sbmu.ac.ir

 

 

 

 

فهرست دانشگاه های خارج از کشور

نام دانشگاه

نحوه همکاری

دانشگاه Monash استرالیا

پروتکل همکاری بین دانشگاهی

Address:Monash University

Victoria 3800

Australia

Phone: +61 3 9902 6000

Fax: +61 3 9905 4007

http://www.monash.edu.au

دانشگاه ایالتی North Georgia امریکا

استاد مدعو و هیات تحریریه نشریه طب فیزیک درمانی

HNS - Physical Therapy
82 College Circle
Dahlonega, GA  30597

Phone: (706) 864-1422

Fax:     (706) 864-1493

http://ung.edu/physical-therapy

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی