صفحه اصلي > سازمان های همکار > بیمارستان ها  
بیمارستان ها
 

فهرست بیمارستان ها

نام بیمارستان

نحوه همکاری

بیمارستان توانبخشی رفیده

عرصه کارآموزی و کارورزی بالینی دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

آدرس:قيطريه-خيابان شهيدبرادران سليماني-كوچه نعمتي-بيمارستان رفيده تلفن:22678520،22678519، 22205326،

آدرس سایت: http://rofeideh.uswr.ac.ir

 

بیمارستان شهید مطهری

(سوانح سوختگی)

عرصه کارآموزی و کارورزی بالینی دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

آدرس: تهران- خیابان ولیعصر-بالاتر از میدان ونک-  خیابان رشید یاسمی  

تلفن:6- 88770031

آدرس سایت: http://crtm.iums.ac.ir

 

بیمارستان حضرت رسول اکرم

عرصه کارآموزی و کارورزی بالینی دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

آدرس:تهران- خیابان ستارخان- خیابان نیایش- بیمارستان حضرت رسول اکرم

تلفن: 64351

آدرس سایت: http://www2.iums.ac.ir

 

بیمارستان مسیح دانشوری

عرصه کارآموزی وکارورزی بالینی دانشجویان درمقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد

آدرس: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران)- دارآباد- کد پستی 19556- صندوق پستی 19575/154 

تلفن: 26105050، 3007-27123000       

آدرس سایت: http://nritld.sbmu.ac.ir

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی