صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر امير حسين كهلايي 
شنبه ٠٤ تير ١٤٠١
دكتر امير حسين كهلايي
 

 دكتر امیرحسین کهلایی -   دکترای تخصصی فيزيوتراپي                  

دانشیار  گروه فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

Adobe Connect:https://connect.uswr.ac.ir/dr-kahlaee


 

 

  University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

  Ministry of  Health and Medical  Education

 

ITA

Name: Amir Hossein

Surname: Kahlaee

Ph.D.

Title/Degree: Physical Therapy

Department of : Physical Therapy

Research Interests:

  • Motor Control and Biomechanics of Human Movement
  • Outcome measures in neurological and musculoskeletal rehabilitation
  • Central adaptations of the nervous system to peripheral injuries and interventions

Scopus Profile: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=23990609400

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=EdMGPP4AAAAJ&hl=en

Updated: 11/11/2018

Personal Information

Nationality: Iranian

Office address: Physical Therapy Department, Rofeideh Rehabilitation Hospital, Gheytarieh, Tehran Iran

Tel: (21)23570146

Fax: (21)22180039

E-mail: am.kahlaee@uswr.ac.ir

Home Page: http:// physiotherapy.uswr.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=26&fkeyid=&siteid=26&pageid=2875

University URL: http://www.uswr.ac.ir

 

Education

Date

Degree

Duration

Institution

Country/City

Major

2003 

BSc

4 years 

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences 

Iran/ Tehran

Physical Therapy 

 2006

MSc 

2 years 

  Tarbiat Modares University

Iran/ Tehran

Physical Therapy 

2011

PhD

5 years

  Tarbiat Modares University

Iran/ Tehran

Physical Therapy 

Faculty member

 

 

 

 

Year

Position

Duration

Institution/Course

Location

 2011

Assistant Professor 

5 years and 6 months

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences  

Tehran/ Iran 

2017

Associate Professor

Ongoing

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences  

Tehran/ Iran 

 

 

 

 

 

Field of Specialization

-

-

-

-

Language Ability

-English/ Advanced

-

Teaching Experience

1)      Sensorimotor Systems Analysis for PhD students, since 2018

2)      Kinesiology of the spine and thorax, since 2018

3)      Seminar for MSc PT students, since 2017

4)      Physical Therapy of the Sports Injuries for PT PhD students since 2017

5)      General English for BSc. Students, since 2015

6)      Seminar for international PhD students, since 2016

7)      Radiology and Imaging for DPT students of Isra University, since 2015

8)      Radiology for BSC PT students, since 2011.

 

9)      Radiology for Technical Orthopedists, since 2011.

 

10)  Para clinical findings in Rehabilitation for Occupational Therapists, 2014. 

 

11)  Manual Muscle Testing for BSC PT students, since 2011. 

 

12)  Clinical Supervisor and Instructor at Rofeide Rehabilitation Hospital, since 2011.

 

13)  Clinical Supervisor and Instructor at Akhavan Comprehensive Rehabilitation Center, 2007-2011.

 

14)  Orthopedic Physical Therapy for students of physical therapy, physical therapy department, university of social welfare and rehabilitation sciences, 2008.

15)  A-20-hour course (equivalent to 2 educational credits) on "Technology and Rehabilitation Engineering" at Uromyeh welfare organization, 2007.

16)  TOEFL and Advanced Courses on English Language Skills (General Education Division, Faculty of Foreign Languages, University of Tehran).

Symposia/Programs/Workshops

Year

Position

Duration

Institution/Course

Location

2018

Instructor

2 days

Postural mal-alignment/ ICMFCE

Istanbul, Turkey

2017

Instructor

8 hours

PT for Brachial Plexus Lesions

Rofeideh Rehabilitation Hospital

2016

attendant

2 hours

Epistemological Beliefs

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran

2015

Instructor

7 hours

Fundamentals and Applications of rTMS in Physical Therapy

Rofeideh Rehabilitation Hospital

2015

Instructor

8 hours

Single Subject Analysis

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran

2014

Instructor

8 hours

clinical MRI interpretation

Shahid Beheshti Medical University, Tehran

         

Research  Experience

Year

Position

Institution/Course

Location

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrative Responsibilities

Year

Position

Institution/Event

Location

Since 2017

Vice chancellor for research

Rofeideh Rehabilitation Hospital

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

Since 2017

Research Council Secretary

Rofeideh Rehabilitation Hospital

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

Since 2017

Clinical Research Development Unit Administrator

Rofeideh Rehabilitation Hospital

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

Since 2015

Policy Making Committee member

Deputy of Education

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

Since 2015

Scholarship Committee member

Deputy of Education

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

since 2014

Education Committee member

Physical Therapy Department

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

since 2014

Head of Physical Therapy ward

Rofeideh Rehabilitation Hospital

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

since 2014 

Executive Management Committee member

Rofeideh Hospital

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

since 2013

clinical MS Committee member

Rofeideh Hospital

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

since 2013

continuous quality control committee  member

Rofeideh Hospital

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

Academic and Scientific Responsibilities

Year

Responsibility

Since 2014 

Technical supervisor of Physical Therapy ward, Rofeideh Rehabilitation Hospital

2014

Member of Scientific Committee, 15th Spine Specific Physical Therapy Seminar

 

2002

Scientific Committee of the first Student Physical Therapy Seminar

Scientific Membership

Year

Association, Society

Location

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P     Publications

 

1. Journals

Year

Journal name

Article title

Vol. & Page

2018

PM&R

The Influence of Cognitive Behavioral Therapy on Pain, Quality of Life, and Depression in Patients Receiving Physical Therapy for Chronic Low Back Pain: A Systematic Review

In press

2018

Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics

Can pain and pain-related disability be explained by proprioceptive impairment in chronic low back pain patients? A systematic review

In press

2018

Pain Medicine

The Relevance of Proprioception to Chronic Neck Pain: A Correlational Analysis of Flexor Muscle Size and Endurance, Clinical Neck Pain Characteristics, and Proprioception

In press

doi: 10.1093/pm/pnx331

2018

Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics

Relationship between proprioception and endurance functionality of the cervical flexor muscles in chronic neck pain and asymptomatic participants

41:129-136

2017

Asian Journal of Sports Medicine

Correlation Between Center of Pressure Measures Driven from Wii Balance Board and Force  Platform

8(3):e55436

doi: 10.5812/asjsm.55436

2017

Topics in Geriatric rehabilitation

The effect of early progressive resistive exercise therapy on balance control of patients with total knee arthroplasty: A Randomized Controlled Trial

33 (4) , 286 - 294

2017

American Journal of PM&R

Are ultrasonographic measures of cervical flexor muscles correlated with flexion endurance in chronic neck pain and asymptomatic participants?

96:874880

DOI: 10.1097/PHM.0000000000000778

2017

The Spine Journal

Is the clinical cervical extensor endurance test capable of differentiating the local and global muscles?

17 (2017) 913–921

2017

Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics

Effect of the Abdominal Hollowing and Bracing Maneuvers on Activity Pattern of  the Lumbopelvic Muscles During Prone Hip Extension in Subjects With or Without Chronic Low Back Pain: A Preliminary Study

40; 106-17

2017

American Journal of PM&R

The association between neck pain and pulmonary function: a systematic review

96; 203-10

2016

Journal of Bodywork & Movement Therapies

Attention-demand effects on respiration in chronic low back pain patients

21:787-793

2016

OTI

The effectiveness of occupational therapy supervised usage of adaptive devices on functional outcomes and independence after total hip replacement in Iranian elderly: A Randomized Controlled Trial 

23:143–153

 2015

Journal of Body Work & Movement Therapies 

Effect of spinal stabilization exercise on dynamic postural control and visual dependency in subjects with chronic non-specific low back pain

20(2): 441-8

2015

Physical Treatments

Reliability of Functional Performance and Neurocognitive Tests in Athletes with and without Functional Ankle Instability

5(2):63-72

 2015 

Physical Treatments

Comparing Unilateral and Bilateral Total Knee Replacement Based on the Functional Approach. Physical Treatments

4(4): 199-204 

2015

PM&R

Trunk muscles activation pattern during walking in subjects with and without chronic low back pain: A Systematic Review

PM R 7 (2015) 519-526

2014

Journal of Rehabilitation Medicine

Effect of adaptive devices utilization on independence of the total hip arthroplasty patients

3(1): 15-22.

 

2013

Med J Islam Repub Iran

Investigation of the prevalent fall-related risk factors of fractures in elderly referred to Tehran hospitals

 

27(1): 23–30.

2012

Physical Treatments

Interactive Effect of External Load Magnitude and Lumbar Lordosis on Trunk Muscles Activity

1(1): 22-27

2012

Zahedan J Res Med Sci Aug

The Effect of Fatigue and Instability on the Postural Control Parameters in the Upright Posture in CLBP patients and Healthy Adults

14(6): 17-22

2010

European Journal of Orthopedic Surgery and Traumatology

A new hybrid fixation method in ACL reconstruction surgery

20(2):137-40

2010

Knee

Congenital bony fusion (absence) of the knee: A case report. 

17(6):421-3

2009 

Journal of Electromyography and Kinesiology 

The relationship between flexibility and EMG activity pattern of the erector spinae muscles during trunk flexion–extension

 

19 746-753

2006

Supplementary of Journal of Biomechanics 

Simultaneous effect of external load and lumbar curvature on trunk muscles activities

 

39 Suppl. 1, page S103

2. Books

Year

Book title

Publisher

Location

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal Reviews /  Editorial Board

From

Journal Title

Location

2015

Reviewer of Topics in Stroke Rehabilitation

 

2012

Reviewer of Research in Rehabilitation Sciences

 

2012

Reviewer of the Journal of Rehabilitation

 

2012

Reviewer of the Physical Treatments Journal

 

Research Paper Presented in Conferences / Seminars

Year

Conference/Seminar

Paper title

Location

2018

ICMFCE

Inter-regional Interdependence: The Relationship between Posture and Function

Istanbul, Turkey

2016

27th annual congress of Iranian Physical Therapy Association

Application of TMS in Neurologic Disorders

Tehran

2015

1st International Congress of Pain, 12th Scientific Congress of Iranian Pain Society (IASP chapter)

The role of central nervous system plasticity in chronic low back pain.

Tehran

2015

26th annual congress of Iran Physical Therapy Association

Does chronic low back pain have a central or a peripheral origin?

Tehran

2015

26th annual congress of Iran Physical Therapy Association

Fascia, the ignored structure

Tehran

2014

3rd seminar on electrotherapy updates

The role of electrical and magnetic stimulation in chronic neuropathic pain management

Tehran

2014

15th spine specific physical therapy seminar

Investigation of the power and quality of the clinical trials on the role of post-operative physical therapy

Tehran

2014

15th spine specific physical therapy seminar

Updated classification of the lumbar disc conditions.

Tehran

2013

14th national and 1st international spine specific physical therapy seminar

Classification of the Role of Functional Muscular Groups in the Maintenance of Stability from the Uncontrolled Movement Prospective

 

Tehran

2012

1st National Congress of Neuromusculoskeletal Disorders

Non-Linear Analysis of Load Lifting and Lowering Task in Chronic Low Back Pain Patients

Babol

2010

11thSpine Specific Physical Therapy Seminar

Comparison of the Effect of Fatigue and Support Surface Instability on Postural Control System Kinetics in Chronic Low Back Pain Patients and Healthy Adults

Tehran

2010

10th Spine Specific Physiotherapy

Kinetic and kinematic consequences of low back pain

Tehran

2008

11th Asian Federation of Sports Medicine Congress

Biomechanics of Wrestling injuries & Suggestions Toward Safe Play

 

Tehran

2008

1st Iranian International Congress of Ergonomics

Muscular Activity and Lumbar stability

Tehran

2008

 

Pain Neuromatrix approach towards Chronic Pain

Tehran

2006

7th Spine Specific Physical Therapy Seminar

Neural Computations of Human Movement

Tehran

2006

1st Biannual congress of Musculoskeletal Disorders

Determining factors in trunk muscles activities.

Tehran

2005

10th congress of physical medicine and rehabilitation

Interaction between Lumbar Curvature and External load magnitude in trunk muscles activities

Tehran

2005

6th Spine Specific Physiotherapy Seminar

Pain Effect Mechanisms on Motor Control

Tehran

2005

6th Spine Specific Physiotherapy Seminar

Simultaneous effect of external load and trunk posture on trunk muscles recruitment pattern

Tehran

2003

2nd National Student Physiotherapy Congress

Neural mechanisms of cardiovascular adaptation

Tehran

2002

1st National Student Physiotherapy Congress

Aging Skeletal muscle

Tehran

                                           

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی