صفحه اصلي > تماس با ما 
تماس با ما
 

آدرس: تهران- اوین- بلوار دانشجو- خیابان کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-ساختمان فارابی- طبقه پنجم- گروه آموزشی فیزیوتراپی- کد پستی:1985713871

 

تلفن : 92- 22180083       داخلی: 2895

آدرس سایت:http://physiotherapy.uswr.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: physiotherapy@uswr.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی