صفحه اصلي > آئین نامه ها، فرم ها  > مدارک لازم جهت تعیین وقت دفاع دانشجویان ارشد 
مدارک لازم جهت تعیین وقت دفاع دانشجویان ارشد
 

 

مدارک لازم جهت تعیین وقت دفاع دانشجویان ارشد

-       صورتجلسه پیش دفاع و تعیین داور داخلی

-       فرم مجوز دفاع که در قسمتهای مربوطه به تایید رسیده باشد

-       سابمیت مقاله که به تایید استاد راهنما رسیده باشد.

  • درصورن داشتن اکسپت باید به تایید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد

-       فرم اصلاحات تکمیل شده امضاء شده توسط استاد راهنما، داور و مدیر گروه

-       فرم تکمیل شده حضور در سه جلسه دفاع

-       ارائه پایان نامه اصلاح شده به داوران داخلی و خارجی

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی