صفحه اصلي > معرفی و تاریخچه گروه  > اعضای کمیته آموزشی 
اعضای کمیته آموزشی
 

 

اعضای کمیته آموزشی گروه در طول دوره یک سال تحصیلی معرفی می گردند و متشکل از 7 نفر بوده که به شرح ذیل میباشند:

  1. دکتر لیلا رهنما
  2. دکتر افسون نودهی مقدم
  3. دکتر نورالدین کریمی
  4. دکتر حسن شاکری
  5. دکتر حمید ابوالحسنی
  6. دکتر فرهاد ازادی
  7. دکتر ایرج عبدالهی
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی