صفحه اصلي > معرفی و تاریخچه گروه  > اعضای کمیته پژوهشی 
اعضای کمیته پژوهشی
 

اعضای کمیته پژوهشی گروه در طول دوره یک سال تحصیلی معرفی می گردند و متشکل از 7 نفر بوده که به شرح ذیل میباشند:

  1. دکتر ایرج عبدالهی
  2. دکتر بهنام اخباری
  3. دکتر امیرمسعود عرب
  4. دکتر محمدعلی محسنی بندپی
  5. دکتر افسون نودهی مقدم
  6. دکتر امیرحسین کهلایی
  7. دکتر زهرا مصلی نژاد
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی