صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دکتر زهرا مصلی نژاد 
شنبه ٠٤ تير ١٤٠١
دکتر زهرا مصلی نژاد
 

دكتر زهرا مصلی نژاد -   دکترای تخصصی فيزيوتراپي                  

    استادیار گروه فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

Adobe Connect:https://connect.uswr.ac.ir/dr-mosallanezhad/

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA

  

Department of Physiotherapy

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (USWR)

Koodakyar St., Daneshjoo Blvd, Velenjak,  Tehran, Iran

Tel/Fax: +98 21 22180039

 

za.mosallanezhad@uswr.ac.ir

zmosallanezhad@yahoo.com

Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=54391567200

ORCID: 0000-0002-8876-94%

scholar.google.com/citations?user=L5-Yh0UAAAAJ&hl=en

http://www.researchgate.net/profile/Zahra_Mosallanezhad

Educational Records

- PhD of Physiotherapy, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

PhD Thesis: Physical activity and Functional Performance of 75-year-olds, a comparison between Iran and Sweden

Teaching Experiences (since 1992 up to present)

- Teaching of theoretical and Practical courses to PhD, MSc and BSc students of  

   Physiotherapy and other fields (At the USWR and Shiraz University of Medical sciences)

- Training the student in the fields of clinical practice

- Supervising the PhD and Master thesis

- Educational mentor of students

Clinical Experiences (since 1992 up to present)

- Having Clinical experiences for more than 20 years

- Being approved as the Resident in Manual Therapy of the Spine (joint & soft tissue assessment & treatment), offered by Prof. Mohammad Reza Nourbakhsh from the State University of Georgia

- Visiting patients in clinics affiliated to the university

- Visiting patients in private clinics

Information of Clinics:

 
 

Tehran, Zafaranie,     +98 21 22037113

Tehran, Shariati,        +98 21 22895767

Tehran, Bagherkhan, +98 21 66572220

Karaj, Jahanshahr:     +98 26 34201845

 

 

 

 

 

 


Management Experiences (since 1992 up to present)

- Research deputy of Saba Educational, Research and Treatment center, USWR

- Manager of Saba educational, research and treatment center

- Active member of the board of directors, Specific Spine Physiotherapy Saba clinic

- Active member of the board of directors, Brain and Nerves diseases Rofeyde clinic, USWR

- Active member of the board of directors, library of Shiraz Rehabilitation School

- Active member of the board of directors, Physiotherapy clinic of Baghyatallah

- Manager of Rehabilitation center for elderly, Medical university of Shahid Beheshti

- Manager of Akhavan Educational, Research and Treatment center, USWR

- Manager of Student Deputy, University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

- Scientific Manager of Physiotherapy seminars and workshops, USWR

- Executive Manager of Physiotherapy seminars and workshops, USWR

- Active member of the board of directors of writing rehabilitation guidelines

- Scientific Manager of journal clubs, Department of Physiotherapy, USWR

Cultural and Social Experiences (since 2005 up to present)

- Active member of the board of directors of Women and Family cultural and social assembly

- Active member of the board of directors of women health NGOs

- Collaboration with municipality related organizations to improve public health

Specialized Passed Training Courses

Title

Date

Duration (Hours)

Management of LumboPelvic dysfunctions, a new approach

Aug 2015

24

Cervicogenic Dizziness and Headache

23-24 Aug 2014

17

Dry Needling Trigger Point Treatment

PartIII- Head & Neck- Biomedical Approach

9-10 Aug 2014

17

Dry Needling Trigger Point Treatment

PartII- Trunk & Upper Extrimities

7-8 Aug 2014

17

Dry Needling Trigger Point Treatment

PartI-Pelvic & Lower Extrimities

5-6 Aug 2014

17

Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)

23 Jan 2014

8

Systematic Reviews and Meta-analysis

22 Jan 2014

8

Evaluation and Physical therapy management of  the operative and non-operative shoulder and lumbar spine

17 & 18 Feb 2012

16

Comprehensive cervical, thoracic, lumbar and sacroiliac manipulation for Physical Therapists

14 & 15 Nov 2012

16

Dry Needling In Treating Myofascial Trigger Point” “Trunk & Extremities”

6 & 7 Jul 2012

16

Dry Needling In Treating Myofascial Trigger Point”

“Lumbo – Pelvic & Shoulder Regions

03 & 04 Jul 2012

16

Dry Needling In Treating Myofascial Trigger Points

31 Dec 2011 & 1 Jan 2012

16

A Comprehensive Approach in Evaluation & Treatment of Pelvic”:“Mobilization – Manipulation – Exercise & Dry Needling

29 Dec 2011

8

Kinesiotaping

29 Dec 2011

8

Craniosacral  Manipulation

24 Dec 2010

8

Myofacial Release

23 Dec 2010

8

CPR

17 Dec 2009

3

Research in Disasters

17 Dec 2009

2

ATLS

16 Dec 2009

3

National Software in Managing Disasters

16 Dec 2009

2

Psychological Health in Disasters

16 Dec 2009

2

B.L.S

16 Dec 2009

2

How to use Endnote Software workshop, USWR, Iran

3-4 Feb 2009

14

How to use Nviao 7 software for Qualitative Research Analysis

28 Jan 2009

7

How to use Statistical Methods in Research

29 Oct 2008

7

Structured Review Article

6 Oct 2008

4

How to analyze data, write article and get it published

Spring 2008

97

How to use Reference Manager software

11 June 2008

7

Structural Models(LISREL)

23-24 May 2008

14

Evidence-based Medicine (E.B.M) workshop, USWR, Iran

22-23 Feb 2008

16

Using Structural Equation Modeling in Social Sciences

26 Feb 2007

7

effectual use of librarian resources

18 Dec 2007

5

Publishing Right

3 Nov 2007

7

Evidence-based Medicine (EBM)

6-7 Dec 2007

16

Systematic Review

5-7 Sep 2007

24

Clinical Research Methods

22-24 Nov 2007

24

Geriatric  Interdisciplinary Team Training (GITT)

10-15 Mar 2007

40

Managing Sleep Disorders in Elderly People

Winter 2007

5

Cervical Stabilization Techniques

27 Dec 2007

2

How to use UltraSonography in Physiotherapy

26 Dec 2007

2

Spine Manual Therapy

27-29 Dec 2007

24

Safe move (Safety promotion and Injury Prevention)

12 Jun 2007

6

Safety for Children

13 Jun 2007

7

Identification and Assessment of Risk in work place (Ergonomic)

11 Jun 2007

6

Impaired Lumbo-Pelvic Movements

29 Dec 2006

6

Fundamentals in Gerontology and Geriatrics

17-19 Jan 2006

24 

Common Psychiatric problems at the old stage

15-17 Jan 2006

24

Journal Club in the field of Neuro-rehabilitation

Autumn-Winter 2006

80

A ten-point course and workshop in English for research writing

The 2nd semester of 2010

10 Weeks

A four-points  course and workshop in Neurorehabilitation

The 1st semester of 2007

4 Weeks

A five-points course and workshop in Qualitative research; Phenomenology, Sweden

Mar 2006

5 Weeks

A one-point course and workshop in How to write scientific writing and get it published

Feb 2006

1 Week

A five-points  course and workshop in Health promotion and Injury prevention,

Jan 2006

3 Weeks

A five-points course and workshop in Research in Physiotherapy

Oct 2005

5 Weeks

A three-points course and workshop in Research methodology

May 2005

3 Weeks

A three-points course and workshop in Advanced Statistics

Mar 2005

3 Weeks

Full-time courses and workshops on ICDL and professional English

Jan 2005

34

A one-day workshop in writing biomedical research poster.

Dec 2004

8

A four-day workshop on Dohsa-hou Japanese psycho rehabilitation method.

Nov 2004

34

A two-day workshop in writing biomedical research paper/article.

Nov 2004

17

A four-day course in principles of pharmacology in rehabilitation.

May 2004

34

A four-day course and workshop – an evidence-based practice

May 2004

8

A one-day workshop on Soft Tissue Mobilization.

Dec 2003

8

A four-day course & workshop on neuro-rehabilitation offered by Prof. Derick Wade, Peter Halligan & Helen Dawes.

Oct 2003

34

A four-day workshop on qualitative research methods.

Oct 2003

34

A four-day workshop on movement, stability & low back pain   offered by Prof. Andy  Fleeming

Sep 2003

34

A five-day workshop on Anatomy of Spine for Physical Therapists.

Jul 2003

42

A twelve-day course & Workshop on fundamental issues on

Behaviour and Neuro Sciences.

Sep 2002

12 Days Course + Workshop

A one-day workshop on rehabilitation of cerebella dysfunctions.

Sep 2002

8

A four-day workshop on early detection & intervention in neurological disorders in neonatal  early infancy offered by Prof. M. V. Perat (executive board/member of ICNA).

Oct 2000

34

A six-month course followed by three years residency in manual therapy of the spine fered  by Prof. Mohammad Reza  Nourbakhsh

Feb- Jul 2000

6 Months Course + 3 Years Residency

Research Experiences (since 1999 up to present)

1. Publishing Articles      

Title

Date

Journal

Status

as Author

Reliability of Measuring Lumbar Spine Rang of Motion in Patients with Chronic Non-specific Low Back Pain and Healthy People,

Using Bubble Inclinometer and Tape Meter

 

 

 

Submitted

Correspond

The effect of adding superficial Dry Needling to Physiotherapy in Knee pain

 

 

Submitted

Correspond

The effect of adding Kinesiotaping to Physiotherapy in Neck pain

 

 

Submitted

Correspond

The effect of adding Kinesiotaping to Physiotherapy in LBP

 

 

Accepted

Correspond

The effect of Shockwave therapy on fat thickness and the quality of skin at thigh

 

 

 

Accepted

Correspond

Comparing the effect of Radiofrequency Vs Shock wave on cellulite

 

 

Accepted

Correspond

Social Participation in elderly people

 

 

Accepted

Correspond

A structural equation model of the relation between socioeconomic status, health-related behavior, independence and health status in older Iranian people

2014

 

Arch. Gerontol. Geriatr.

Submitted

First & Correspond

The Long term Effect of Dry Needling on Myofascial Trigger Point in the Upper Trapezius Muscle: Two weeks and Three months follow up"

2014

 

J Manipulative Physiol Ther

Submitted

Co-Author

The effect of Shockwave therapy on fat and skin quality of women’s thigh

2014

Journal of Physical Treatmen

Accepted

Correspond

Meaning of Well-being among Iranian Women:

A Phenomenological Descriptive Approach

2014

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

Accepted

Co-Author

Test -Retest Reliability Of Acceleration Of  upper trunk coordination When Walking On Level and Irregular Floor  Surface using MTx sensor

2014

Iranian Rehabilitation Journal

Accepted

Co-Author

The myofascial mechanisms involved in occurance and association of back and knee pain

2014

Journal of Physical Treatmen

Submitted

 

Correspond

Reliability and validity of the Persian version evaluates habits of life (Short Form) in the elderly

2014

Iranian Journal of ageing

Accepted

Co-Author

Comparing the effect of Shockwave and Radiofrequency waves on cellulite

 

2014

Journal of Physical Treatmen

Accepted

Correspond

Walking habits and health-related factors in 75-year-old Iranian women and men

2014

Archives of gerontology and geriatrics

Published

First & Correspond

A Review on the Methods of Dry Needling and the mechanisms involve in its effect on trigger points

2014

Rehabilitation Journal

Submitted

 

Correspond

Reliability of Rehabilitative Ultrasonography to Measure Transverse Abdominis and Multifidus Muscle Dimensions

2014

Iranian Journal of Radiology

Published

Co-Author

The Effect of Dry Needling Compared With Ischemic Pressure on Pain Intensity on Active Trigger Point in Upper Trapezius Muscle

2014

Journal of Rehabilitation 14 (2), 86-92

Published

Co-Author

The effect of Kineziotape plus routine physiotherapy on low back pain patients

2014

Journal of Physical Treatment

Submitted

 

Correspond

The effects of active trigger point of upper trapezius muscle on its electromyography activity and Maximal Isometric Contraction Force during scapular plane elevation (Scaption)

 

2013

Journal of Rehabilitation 14 (4), 0-0

Published

Correspond

Relationship between working with computer and forward head posture and neck pain among office workers

2013

Journal of Physical Treatment

Published

Correspond

Cross-cultural validation of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) using self-report and interview-based questionnaires among Persian-speaking elderly adults

2013

Archives of gerontology and geriatrics 57 (3), 339-344

Published

Co-Author

Relationship between Spinal postural abnormalities and quality of life in nurses

2013

Journal of Physical Treatment

Published

Correspond

The effects of consecutive supervised functional lumbar stabilizing exercises on postural balance and functional disability in women with chronic non-specific low back pain

2013

Iranian Rehabilitation Journal

Published

Co-Author

Relationship between spinal abnormal deviations, low back pain and body mass index in female students

2013

Journal of Physical Treatment

Published

Correspond

The relationship between BMI and muscle strength in elderly people living inTehran

2014

Journal of Physical Treatment

Accepted

Correspond

Life Style and Health of Iranian elderly people

2013

Disability

Accepted

Correspond

Comparing Dry Needling & Ischemic pressure in neck pain

2012

Journal of Rehabilitation

Published

Co-Author

Assessment of Spinal postural abnormalities and their association with quality of life in nurses

 

Journal of Physical Treatment

Accepted

 

Correspond

Health, physical activity and physical functioning in Swedish and Iranian 75-year-olds – a comparison.

2012

Arch.Gerontol. Geriatr.

Published

First & Correspond

Cross-cultural Validation of the Falls Efficacy Scale International Using Self-Report and Interview-Based Questionnaires among Persian-speaking Elderly Adults

2012

Arch.Gerontol. Geriatr.

Published

Co-Author

eliability of Measuring Lumbar Range of Motion Using Modified-Modified Schober Test in Healthy Subjects

 

Journal of Rehabilitation

Published

Co-Author

Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Persian version of the modified Falls Efficacy Scale.

2011

Disabil Rehabil

Published

First & Correspond

The effect of two different exercise programs on pain and muscle thickness in non-specific chronic low back pain clients, a randomized clinical trial.

2012

 

Disabil Rehabil

Submitted

Correspond

Improvement in function and Range of motion in patients with non-specific chronic low back pain clients, a randomized clinical trial to compare two exercise regimens.

2012

Physical Treatment

Submitted

 

Correspond

Changes of torque in primary & secondary axes of back movement

Biomedical Engineering Booklet

Oct 1999

Biomedical Engineering Booklet

Published

First & Correspond

Vestibular stimulation in treatment of cerebral pal

y.

1993

 

Shiraz Rehabilitation school Journal

Published

First & Correspond

 

2. Presenting Articles (lecture or poster) in Seminars, Congresses and Workshops

Title

Date/ Place

Seminar/ Congress/ Workshop

The Effect of Electro-  Dry Needling on Trigger Points

Jun 2014

Tehran

Physiotherapy S.

 

May 2014

Tehran

Iran Physiotherapy C.

The Role of Women in Disaster Management

5-7 Feb 2014

Tehran

6th International congress on health in emergencies and disasters

Using EMG-Biofeadback in managing Pelvic Floor Disfunctions

Nov 2013

Tehran

Iran Electrotherapy C.

-Cellulite induced pain on abdomen and pelvic regions in patients with chronic low back pain, management with Radiofrequency

-Prevalence of low back pain associated with sciatica and disorders of pelvic muscle imbalance

-Discopathy in hospital staff of Al Zahra, determinants and consequences 

-Case report on the use of FES and PNF
Approach in patients with cervical spinal stenosis

-Shoulder Girdle muscular activation pattern in patients with active trigger points in the upper trapezius muscle

 

Dec 2013

Tehran

14th Spine Specific  Physiotherapy S.

-Manual therapy techniques in managing headaches

-Comparing the efficacy of Manual therapy to other treatment 

  strategies use in physiotherapy management of neck pain

-Associated low back and knee  pain

-Lumbar & Neck muscle size in patients with low back pain

Oct

2013

Tehran

Iran 1st Manual therapy C.

Gifts or Disaster?

Jan 2013, Tehran

5th International Congress on Health & Crisis Management in Disasters

Prevalence of low back pain associated with sciatica problems, disorders of pelvic muscle Aymbalans·hay

Risk factors for neck pain in clerks , therapeutic procedures

Spine  deviations and pain in association with body mass index in male students

The effect of cupping technique on the release of  myofascial tissues around spine

Effects of massage techniques to reduce anxiety and increase mental concentration 

 The effect of myofascial release on neck pain and headache

Comparing the efficacy of physical therapy approaches in management of low back pain

Comparing the prevalence of Neck pain in women and men office clerks of Semnan,

Comparing risk factors and prevalence of  musculoskeletal pain in different occupations 

Leading job related postures to neck pain in office clerks, preventive strategies

Epidemiological study on neck pain in office workers,  risk factors and consequences

2012

13th Spine Specific  Physiotherapy S.

Sacro-coccygial Release and Lumbo-pelvic pain and dysfunction

28-29 Dec 2011

Tehran

The 12th seminar  of specific spine physiotherapy

Craniosacral  Manipulation.

2012 Yazd

A one-day Seminar & workshop

Aging and Rehabilitation.

2011 Shiraz

A one-day Seminar

Cranio-sacral therapy, a highly effective technique in Physiotherapy.

28-29 Dec 2011

Tehran

12th  Spine Specific  Physiotherapy S.

Falling, Vertebral Compression Fracture and Back Pain in the Elderly People

Reliability of rehabilitative ultrasonography to measure Transverse abdominis and Multifidus muscle dimensions

The effect of two different exercise programs on disability and range of motion in non-specific chronic low back pain clients, a randomized clinical trial

28-29 Dec 2011

The 12th.Seminar in Specific Spinal Physical Therapy

Sleep postures in students in relation to low back pain

 

The 2nd  student’s congress on  rehabilitation:

The effect of two different exercise programs on pain and muscle thickness in non-specific chronic low back pain patients, a randomized clinical trial

 

International congress of Physiotherapy, Tehran, Iran (May 2012)

 

Developing models to understand the pelvic floor functioning

The effectiveness of exercise therapy for low back painting

Pre and post-partum low back pain

22-23

Dec 2010

The 11th.Seminar in Specific Spinal Physical Therapy

Reliability of the modified schober test”

Modern Neuromuscular techniques

Feldenkraise method Shiatsu, old and new sight to therapeutic techniques

Reiki, universal life energy

2010

The 10th seminar  of specific spine physiotherapy, Tehran, Iran 26-27 December 2009:

The Persian version of Fall Efficacy Scale.

May 2010

Tehran

Iran International congress of Physiotherapy,

Effectiveness of different techniques in physiotherapy management of pelvic floor pain and dysfunctions, case study report”.

22-23 Dec

2010

Tehran

The 11nd   Spine Specific  Physiotherapy S.

Lumbo-pelvic problems in old people.

26-27 Dec

2009

Tehran

The 10th  Spine Specific  Physiotherapy S.

Physiotherapy and Medical Instruments to correct vertebral deformities of elderly people.

23-24 Dec

2009

The 9th  Spine Specific  Physiotherapy S.

Rehabilitation after disasters”,

15-17 Dec

2009

Tehran

4th  International Congress on Health & Crisis Management in Disasters

Key points, new treatment scheme, techniques and instruments in physiotherapy and rehabilitation of spinal cord injury,

29-30 Nov

2009

Tehran

The 1th seminar in spinal cord injury,

Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Persian version of the modified falls efficacy scale”.

5-9 Jul 2009

Paris

The 19th IAGG word congress of gerontology and geriatrics,

Coccyx dysfunction: common problems, assessment and treatment methods, case study reports”.

24-25 Dec

2008

Tehran

The 9th  Spine Specific  Physiotherapy S.

A study on health, physical activity, functional performance and socioeconomic status of 75-year-olds, a comparison between Iran and Sweden.

11-13 Jun 2007

Tehran

The 16th international conference on safe communities,

Techniques for assessment and management of muscle imbalance “.

26-27 Dec 2006

Tehran

The 5th  Spine Specific  Physiotherapy S.

Is exercise beneficial for elderly people? The principle of exercise prescription for old people”.

7-8 Nov 2005

Tehran

The 1th bionnial conference on physical therapy in musculoskeletal impairment,

Back problems in Elderly,

24-26 Dec 2006, Tehran, Iran.

7th  national  Spine Specific  Physiotherapy S.

Age-related changes in old people and Physiotherapy,

Oct 2006, Tehran, Iran.

1st national Conference on Musculoskeletal problems,

Management of Spine dysfunctions, A workshop for Physiotherapists.

2003

Shiraz University

Tension Myositis Syndrome (TMS), alternative views in assessment, treatment, and rehabilitation,

24-26 October 2003, Tehran

4th national  Spine Specific  Physiotherapy S.

Cervicogonic Headaches,

24-26 October 2002, Tehran

3rd national  Spine Specific  Physiotherapy S.

Biomechanical Risk Factors in job-related low back disorders,

February 2001, Tehran

Low back-Pain Conference,  Shahid Beheshti University,

Assessment & Treatment of Cervical Spine Dysfunction,

24-26 October 2001, Tehran

2nd  national  Spine Specific  Physiotherapy S.

Assessment & Treatment of Thoracic Spine Dysfunction, 1st International Conference on Spine Physical Therapy, 24-26 October 2000, Tehran.

2001

1st national  Spine Specific  Physiotherapy S.

The Relationship between range of Motion and Speed of Movement in Back sagital plan Movement, The 11th Congress of Iran Society of Physical Therapy, 16-18 May 2000, Tehran.

2001

11th International Iran Physiotherapy Congress

Changes of torque in primary & secondary axes of back movement, The9th Congress of Biomedical Engineering, October 1999, Elmosanat University, Tehran.

2000

Medical Engineering Congress

3. Being as a Member of Scientific and Executive Committees and Session Chief in Scientific Seminars and Congresses

-7th International congress on health in emergencies and disasters, 6-8 January2016  

- …International and … national congress on Aging, 2015

- 6th International congress on health in emergencies and disasters, January 2015

- 5th International Congress on Health & Crisis Management in Disasters, 25 -27 January, 2012, Tehran, Iran

- The 12nd seminar in spinal cord injury, Tehran, Iran, 29-30 November 2010

- The 11th seminar in spinal cord injury, Tehran, Iran, 29-30 November 2010

- The 4th international congress on health, medication and management in disasters, Tehran, Iran, 15-17 Dec 2009

- The 11th seminar of specific spine physiotherapy, Tehran, Iran 26-27 December 2010

- The 10th seminar of specific spine physiotherapy, Tehran, Iran 23-24 December 2009

- The 9th seminar of specific spine physiotherapy, Tehran, Iran 24-25 December 2008

4. Research Projects

Title

Date

Role

A longitudinal study on Physical, Psychological & Social health of mother and child from before birth to age of 18

 

Research colleague

The effect of Transcranial direct current stimulation (tDCS) on the improvement of function of elderly people

2014

Research Director

The effect of adding Transcranial direct current stimulation (tDCS) on the improvement of patients with non-specific low back pain

2014

Research Director

Evaluate Joint dysfunctions during pregnancy

2014

Research Director

The effect of kinesiotaping  to routine physical therapy intervention in managing mechanical neck dysfunction

2014

Supervisor

The effect of adding Shockwave therapy to Lymph drainage technique and Hot pack on the changes of cellulite at womens thigh

2013-14

Supervisor

The correlation between the muscle size of lumbar stabilizer , quadriceps femoris and tensor fascia lata in chronic non specific low back pain, using ultrasonography.

2013-14

Supervisor

The Effect Of Superficial Dry Needling On The QuadricepsFemuris Muscle Trigger points in Subjects With Patellao-Femoral Pain Syndrome

2013-14

Supervisor

The Effect of Adding Kinesio Taping Technique to Routin Physical Therapy in Management of Patients with Nonspecific Chronic Low Back Pain

2013-14

Supervisor

The effects of transitioning between regular and irregular floor surfaces on dynamic stability of upper body during gait in healthy young, faller and non-faller

2013-14

Supervisor

The effect of dry needling compared with ischemic pressure on active trigger point in upper trapezius muscle

2012

Supervisor

The effects of active trigger point of upper trapezius muscle on its activation pattern and Maximal Isometric Contraction Force during scapular plane elevation

2012

Supervisor

Evaluate the relationship between muscle size of lumbar and neck stabilizer  muscles in patients with chronic neck pain, using ultrasonography

2012-13

Supervisor

Evaluate the relationship between muscle size of lumbar and neck stabilizer  muscles in patients with nonspecific  chronic low back pain,  using uktrasonography

2012

Supervisor

Translation, and  evaluation of cross-cultural validity and reliability of the Persian version of the questionnaire Iranian FES-I in elderly

2011

Supervisor

Evaluation of the abdominal muscle thickness change during abdominal hollowing and bracing and their correlation with pain and disability severity in women with non-specific chronic low back pain and healthy woman utilizing  ultra  sonography

2011-2012

Supervisor

Falling injury in elderly people living in Tehran

2011-2012

Research Colleague

Hand therapy, the expert and patients view points

2010-2011

Supervisor

Relationship between spinal abnormal deviations, low back pain and body mass index in female students

2010-2011

Supervisor

Investigate the relationship between lower extremity muscle strength and functional walking activity in older adults aged 65 and over living in Tehran

2010-2011

Supervisor

Quality of life of elderly people in the community compared to elderly people in care centers

2010-2011

Supervisor

Examine the relationship between BMI and muscle strength in older adults 65 years and older residing in Tehran

2010-2011

Supervisor

Evaluate abnormalities of the spine and its relationship to functional disability in women 18 to 40 years

2010-2011

Supervisor

Epidemiological study on chronic non-specific neck pain in official clerks

2010-2011

Supervisor

Spine deviations in male students and its relation to Body Mass Index

2010

Supervisor

The relation between Life style and health in old people living in Tehran

2010

Supervisor

The effect of physical activity and nutrition on physical fitness

2010

Supervisor

The effect of  supervised stabilization exercise on quality of life and function of young women with spinal dysfunction

2010

Supervisor

Investigate the gender differences in life style of students in relation to their health status

2010

Supervisor

Comparison of the prevalence of chronic non-specific neck pain in female and male employees of welfare organization, determinants and consequences

2009

Supervisor

Investigate the  prevalence of shoulder injury in  body building athletes

2009

Supervisor

The prevalence of shoulder pain in office clerks

2009

Supervisor

Comparison the effect of electrical stimulation with and without voluntary  abdominal muscle contraction on localized fat of  abdominal area of in women

2009

Supervisor

Health status, and Physical activity pattern of 75-year-olds 

2008

Research Director

Evaluation of secondary axes motions to intervene in the main axes of motion of the lumbar spine in the top three anatomical body

1999-2000

Research Director

The effect of electrical stimulation on acupuncture points for treatment of Tennis Elbow  syndrome

1995

Supervisor

The effect of electrical stimulation on acupuncture points for treatment of Carpal Tunnel  syndrome

1995

Supervisor

Comparison of routine and vestibular therapy in the treatment of children with cerebral palsy

1991

Research Director

  Membership in Scientific Associations (since 1992 up to present)

- Member of International Group of Spinal Cord Injury Rehabilitation

- Member of Iran Physiotherapy Association

- Member of Iran Medical Organization

- Member of Iran Pulmonary & Heart Rehabilitation

Interests

- Biomechanical concepts especially related to spine and its adjacent structures

- Neuro-science & Neuro-rehabilitation

- Prevention & treatment of musculoskeletal disorders & dysfunction

- Spine manual therapy (mobilization, manipulation, MET, …) & exercises program (stability, equilibrium, strengthening, …) in management of spinal dysfunctions (lumbo-pelvic, thoracic, cervical, coccyx

- Myofascial release techniques, (the whole body health & wellness)

- Evaluation and Management of Headache

- Cranio-sacral therapy and cranial manipulation

- Brain & neuromuscular behaviors related to spine dysfunction

- Mental concentration and self-body treatment

- Evaluation and Management of T.M.J. dysfunctions, the role of Physical therapy 

- Woman health (preventing and/or decreasing accompanying symptoms with pregnancy

- Post-Delivery, post-menopausal, pelvic floor management & return to normal condition)

- Body conditioning (improving stability, strength, endurance, and aerobic capacity)

- Devising exercise programs for obesity, local fat, and body fitness

- Improving facial muscle status & its effects on facial wrinkles


 

Awards

Acknowledged By

The Chancellor as Superior Master, USWR, 2014

The Deputy of Education, USWR, 2014,13,12,11

The Incubator and Technology center of University, USWR, 2013, 12, 11, 10

The Deputy of Treatment & Rehabilitation, USWR, 2013

The Deputy of Official & Financial, USWR, 2005

Scholarship for PhD Program

The Chancellor & Deputy of Cultural and Student, USWR, 2004

The Deputy of Official & Financial, USWR, 2002

The Deputy of Treatment & Rehabilitation, USWR, 2001

Getting Qualified in Teaching Skills (highest rank), Tarbiat Modares University, 1999

Some of My Expert Professors

- Professor Mohammad Reza Nourbakhsh, University of North Georgia, USA

- Professor Karin Hellström, Karolinska Institutet, Sweden

- Professor Mohamad Taghi Joghataie, Medical University of Iran

- Dr. Kerstin Frändin, Karolinska Institutet & Gutenberg University, Sweden

- Dr. Lena-Nilsson Wilkmar, Karolinska Institutet, Sweden

- Professor Mahyar Salavati, University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

-Dr. Reza Mohammadi, Karolinska Institutet, Sweden

Hobbies

- Reading books

- Exercise

- Handcraft arts

 

   دانلود فایل : ZMCVInEnglish-November2015.pdf           حجم فایل 681 KB
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی