صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دکتر یحیی سخنگویی 
شنبه ٠٤ تير ١٤٠١
دکتر یحیی سخنگویی
 

 

 دكتر یحیی سخنگویی -   دکترای تخصصی فيزيوتراپي                  

استادیار  گروه فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

متولد:1339

شهرستان: سلماس- آ- غربي

شمارة عضويت انجمن فيزيوتراپي: 600-27

شمارة نظام پزشكي: 3739

تحصيلات:

1. ليسانس دانشگاه علوم پزشكي ايران

2. فوق ليسانس دانشگاه علوم پزشكي ايران

3. دكتراي تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

استخدام:

دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1364

عضو هيئت علمي رسمي قطعي دانشگاه علوم پزشكي ايران

انتقالي به دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي سال 1373

استاديار- عضو هيئت علمي گروه فيزيوتراپي

سمت فعلی :

·        معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور (از 20/7/90 )

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

    

تالیفات  کتاب :

1-    حركات اصلاحي، يحيي سخنگوئي؛ انتشارات ادارة كل تربيت بدني پسران وزارت آموزش و پرورش، 1379

2-    ورزش معلولين جلد (1)؛ يحيي سخنگوئي، مهين فرهادي زاد، فريبا محمديان؛  انتشارات ادارة كل تربيت بدني دختران وزارت آموزش و پرورش، 1379

3-     اندازه گيري دامنة حركتي مفاصل؛ يحيي سخنگوئي، طاهره قهرمان ايزدي؛ انتشارات هفت روز، 1382

4-     كفش طبي؛ يحيي سخنگوئي، احمدرضا عسگري آشتياني ؛ انتشارات سرمدي، 1383

5-    بيومكانيك ستون فقرات و قفسة صدري، يحيي سخنگوئي- محمود اكبري- احمد نجفی، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي، 1383

6-    كليات تمرينات اصلاحي، يحيي سخنگوئي،یعقوت مطلوب سلماسی، انتشارات راد نو انديش، چاپ دوم؛ 1387

7-     شست كج و انگشت چكشي، يحيي سخنگوئي، انتشارات راد نو انديش، چاپ دوم؛ 1387

8-     پشت گرد (كيفوز)؛ يحيي سخنگوئي، دكتر يعقوب مطلوب سلماسي؛ انتشارات راد نو انديش، چاپ دوم؛1389

9-    کلاس بندی پزشکی ورزشی شنا، يحيي سخنگوئي ، انتشارات فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران، نشر ورزش، 1389

10- صافي كف پا، دکتر یحیی سخنگوئی، مهسا سخنگویی؛ انتشارات راد نو انديش، چاپ دوم؛ 1389

11- راهنمای کلاس بندی عقب مانده های ذهنی؛ یحیی سخنگویی، مینا کاکاوند، مهسا سخنگویی؛ نشر ورزش(فدراسیون جانبازان) ، 1389

12- اهمیت تغذیه در دوره سالمندی؛ یحیی سخنگوئی، سید علی محمد یکتامرام؛ انتشارات اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، 1390

13- بیومکانیک و پاتوبیومکانیک عضلات؛  دکتر یحیی سخنگوئی،  زهره افشارمند؛  انتشارات نشر ورزش،1390

14- راهنمای کامل آسیب های ورزشی؛ مقصود پیری با همکاری یحیی سخنگویی و حمید رضا شیرزاد؛ نشر علم و حرکت؛ چاپ پنجم، 1390

15- حرکات اصلاحی در اسکولیوز؛ دکتر یحیی سخنگوئی، دکتر مهدی کهندل، زهره افشارمند؛ نشر ورزش، 1391

16- مقررات کلاس بندی تیر اندازی و تیر و کمان؛ دکتر یحیی سخنگوئی، زهره افشارمند، زاهده خانلری؛  انتشارات فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران، 1391

17- راهنمای کلاس بندی پزشکی ورزشی ضایعات نخاعی؛ دکتر یحیی سخنگویی، زهره افشارمند؛ انتشارات فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران، 1391

18-کلاس بندی ورزشکاران والیبال نشسته و ایستاده؛ دکتر یحیی سخنگوئی،  زهره افشارمند؛ انتشارات فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران، 1391

19-کلاس بندی ورزشکاران جانباز و معلول رشته وزنه برداری؛ یحیی سخنگوئی،  زهره افشارمند؛ انتشارات فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران، 1391

20- حرکات اصلاحی، یحیی سخنگویی، زهره افشارمند؛ انتشارات حتمی، 1392

21- واژه نامه توصیفی بیومکانیک ورزشی، دکتر یحیی سخنگویی، زهره افشارمند؛ انتشارات حتمی، 1393

 

    ترجمه کتاب:

 

1-    درمان گردن درد و کمر درد با ورزش؛ وینایاگام دیوا سیگامانی؛ ترجمه دکتر یحیی سخنگوئی، نامق خالدی، لعیا شریعت پناه، نشر ورزش، 1389

2-    سندرم داون و ورزش؛ ماریا جوانا جراردینا کرمرز؛ ترجمه دکتر یحیی سخنگوئی، علیرضا سعادتی، علی حسین معین نعمتی؛ نشر دانژه، 1389

 

مقالات علمی پژوهشی :

 1. اندازه گیری زاویه کوادریسپس توسط روش جدید و مقایسه آن با روش متداول گونیامتری و روش مرجع رادیوگرافی در مردان سالم؛ یحیی سخنگویی ، ایرج  عبدالهی ، محمود کاظم دخت ، مسعود کریملو ، زاهده خانلری؛ مقاله پژوهشی توانبخشی / دوره سیزدهم/ پائیز 1391 / شماره مسلسل  53
 2. اثر صافی کف پا بر الگوی فعالیت عضلانی اندام تحتانی و ویژگی های فشار کف پایی هنگام راه رفتن؛ حجت بیناباجی ، مهرداد عنبریان ، یحیی سخنگویی؛ مجله پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 8/ شماره 8/ ویژه نامه اختلالات حرکتی 1391
 3. فصلنامه علوم ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی ، سال دوم، شماره 3 ، بهار 1389،صفحات 93-77 ، بررسی اثر آب درمانی بر برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک
 4. تاثیر استفاده از شیوه درمانی(کفی طبی و حرکات اصلاحی) بر برخی از عوامل آمادگی حرکتی در دختران 10 تا 12 سال دارای صافی کف پا؛ علیرضا رحیمی ، یحیی سخنگویی ، فاطمه موحد منش؛ فصلنامه علمی- پژوهشی جهش/ سال دوم، شماره 5 ؛ صفحات 56- 51 ، بهار 1389
 5. بررسی اثر آب درمانی بر برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در  دختران کیفوتیک؛ یحیی سخنگویی ، خدیجه اسدی ساروی ، منصور اسلامی ، مهر علی همتی نژاد؛ فصلنامه علوم ورزش / سال دوم/ شماره  سوم/ بهار 1389 /ISSN: 4267-8002
 6. پایه و اساس تئوریکال مفهوم  SEAS؛ آیلین طلیم خانی، یحیی سخنگوئی؛ مجله انجمن فیزیوتراپی ایران، سال 45 ، پائیز 1389 ، صفحه 95-83 ، Vol.45-2011، ISSN: 1735-0115
 7. تاثیر تمرین در دوران بارداری   Maternal Exercise؛ فاطمه احسانی ، یحیی سخنگوئی؛ مجله انجمن فیزیوتراپی ایران، سال 45 ، پائیز 1389 ، صفحات 78-70 ، Vol.45-2011، ISSN: 1735-0115
 8. فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دوره اول- شماره 4 زمستان 1387 ، 55-49 ، مقایسه تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی بر درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیر ورزشکار
 9. بررسی تاثیر حرکات اصلاحی بر انعطاف پذیری و قدرت در دختران نوجوان اسکولیوتیک وضعیتی؛ محبوبه کربلائی، علیرضا رحیمی، یحیی سخنگویی؛ مقاله پژوهشی توانبخشی/ دوره یازدهم/ شماره چهارم/ زمستان 1389 / شماره مسلسل 44، صفحه 46- 42
 10. بررسی تاثیر تمرین موضعی ایزومتریک، بر درصد چربی زیر پوستی؛ محمد دهقانپوری، علیرضا رحیمی، یحیی سخنگویی؛ فصلنامه علمی -  پژوهشی طب جانباز/ سال دوم/ شماره 6/ زمستان 1388 ، صفحات49-46/ ISSN 2008-2622
 11. فیزیوتراپی در بی اختیاری؛ یحیی سخنگویی، سارا رشیدیان؛ مجله انجمن فیزیوتراپی ایران ، سال چهل و چهارم، شماره 1 و 2 ،  1388 ، صفحات 89-78 ؛  ISSN: 1735-0115, Vol.44-1/2-2009
 12. بررسی فراوانی آسیب های ورزشی در ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در جشنواره میلاد کوثر؛ هادی شجاعی ، یحیی سخنگوئی ، محمد رضا سروش ، آریادخت فروزان ، احسان مدیریان ، وحید نجاتی؛ فصلنامه علمی -  پژوهشی طب جانباز/ سال اول/ شماره 3/صفحات 35-26/ بهار 1388/ ISSN 2008-2622
 13. مطالعه تاثیر زانوبند نئوپرنی بر حسن وضعیت زانو در بیماران با لیگامان کروشیت قدامی بازسازی شده؛ غلامرضا امینیان، یحیی سخنگویی، محمد تقی نوربخش، بصیر مجدالاسلامی، مهدی رهگذر؛ انجمن فیزیوتراپی ایران، سال چهل و سوم، شماره 1 و 2 ، صفحات 13- 10 ؛ 1387           
 14. نقش لیزر کم توان در مقایسه با درمان های متداول در سندرم تونل مچ دستی جانبازان با ضایعات نخاعی پاراپلژیک؛ هادی شجاعی ، هومان سلیمی پور ، محمد حسن آزما ، محمد رضا سروش ، یحیی سخنگوئی؛ مجله پژوهشکده زیست- پزشکی خلیج فارس/ سال یازدهم، شماره 1، صفحه 27 21 / شهریور 1387
 15. مقایسه تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی بر درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیر ورزشکار؛ علیرضا رحیمی ، یحیی سخنگویی ، محمد دهقانپوری؛ فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دوره اول / شماره 4/ زمستان 87 13
 16. بررسی تاثیر حرکات اصلاحی بر اتساع قفسه سینه در دختران کیفوتیک 15- 11 ساله؛ یحیی سخنگویی، اسماعیل ابراهیمی ، مهیار صلواتی ، محمدرضا کیهانی ، محمد کمالی؛ مقاله پژوهشی توانبخشی/ دوره نهم/ شماره اول/ بهار 1387 / شماره مسلسل 33

 

 مقالات ISI

 1. -          The effect of insole with corrective exercises on some of physical and motor fitness factors in girls with flat foot; : Mehrnaz Faraji Shahrivar, Yahya Sokhanguei, Laleh Behboodi ;European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):534-537, ISSN: 2248 –9215

 2. Anti- inflammatory cytokine adiponectin secreted by adipocytes following one bout exercise test; Yahya Sokhanguei, Zohreh Afsharmand; Journal , VOL,NO: Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 Vol 4(2) January-March, PP400-404, ISSN 2231-6345

 3. Impact of corrective exercises on the power and balance of adolescent girls suffering from scoliosis ; Mojgan Zivarian, Yahya Sokhangouei, Fariba Mohammadian; Journal ,VOL,NO: European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):28-30, ISSN: 2248 –9215

 4. The effect of jumping rope training on static balance in male and female students with intellectual impairment; Fatemeh Fallah, Yahya Sokhanguei, Alireza Rahimi; Journal , VOL,NO: European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):137-141

 5. Tumor necrosis factor alpha in smokers and non- smokers; Behbudi Laleh, Sedaghati Saeid, Sokhangouei Yahya, Afsharmand Zohreh; Journal ,VOL,NO: Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) / Vol. 4, No. 2, p. 159- 164, 2014/ ISSN: 2220-6663

 6. The effect of the aerobic activities on dynamic and static balance in elementary boy students; Farid Ahmadi Asl, Yahya Sokhanguei, Raghad Memar; Journal , VOL,NO: European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):440-447

 7. Investigating the relation of walking speed changes with the metabolic energy consumption index in trumatic unilateral below knee amputees; Y. Sokhanguei*, A. Abbasabadi, B. Akhbari, M.R Bahadoran; Journal ,VOL,NO: European Journal of Experimental Biology, 2013, 3 (3) : 173 – 177

 8. Applying the theory of Planned Behavior Toward Teaching Physical Education to Students with Disabilities: PE Teachers`s of View; M.Shahbazi, M.R.Esmaeili, Y.Sokhanguei;  Journal , VOL,NO:International Journal of Basic Sciences & Applied Research, Vol.,2(1), 91-97, 2013

 9. Comparison the effect of corrective exercises course with or without palmer insole on the balance of athletes aged (5-17) having flat foot; Khadijeh Babaie, Yahya Sokhanguei, Fatemeh Omidali; Journal ,VOL,NO: International Journal of Sport Studies. 3(10), 1039- 1042, 2013

 10. Relationship between Leptin and insulin action in adult men; Yahya Sokhanguei; Journal , VOL,NO: International Journal of Biosciences/ISSN: 2220-6655 / Vol. 3, No. 5, p. 156-161, 2013

 11. Insulin resistance and anthropometric parameters: A cross- sectional study in adult men; Yahya Sokhanguei; Journal ,VOL,NO: International Journal of  Biosciences / Vol. 3, No. 4, p.228- 233, 2013

 12. Effect of hydrotherapy on serum TNF  and IFN  in the women with multiple sclerosis; Z.Afsharmand,V. Imanipour, F. Mahdi, M. Sadeghi, A. Naderi, Y. Sokhanguei* , L. Behboodi; Journal , VOL,NO: International Journal of  Biosciences / Vol. 3, No. 8, p.168- 173, 2013

 13. Impact of an aquatic exercising program on the balance of elderly males; Amir Sabeti Dehkordi, Yahya Sokhanguei, Mohammad Ali Azarbayjani; Journal ,VOL,NO: International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol.,3(8), 1678 – 1682, 2012

 14. Anti-inflammatory effect of aerobic program in obese men; Y. Sokhanguei* , M. Hajirasouli, Z. Afsharmand, L. Behbudi; Journal , VOL,NO: Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) / Vol. 2, No. 7, p. 32- 37, 2012/ ISSN: 2220-6663

 15. Nonpharmologicl effect of exercise on systemic inflammation and respiratory functional in asthma patient; Y. Sokhanguei*, M.Hajirasouli, Z. Afsharmand, L. Behbudi; Journal ,VOL,NO: Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) / Vol. 2, No. 8, p. 109- 114, 2012, ISSN: 2220-6655

 16. The Effect of A Combination of Corrective Exercise and Spinal Taping on Balance in Kyphotic Adolescent; : Mirafzal, S.F; Sokhanguie, Y; Sadeghi, H;  Journal , VOL,NO: Researcher in Sport Science Quarterly, 2011, 2 (2): 18 -24

 17. The effect of open and closed kinetic chain exercises on patellofemoral syndrome patients;  Y.Sokhanguei, M.Anbarian, Z.Khanlari, A.Rahimi;  Journal ,VOL,NO: World journal of sports sciences, 3(1): 07-10, 2010 / ISSN 2078-4724

 18. The relationship between maximum strength of lower extremity and balance in young men athletes; Y.Sokhanguei, S.Sadeghi Boroujerdi, H.Hajebi, B.Boobani;  Journal , VOL,NO: Journal of sports science and technology, Volume 10,No 2S, 2010

 19. Low Level LASER therapy in the treatment of pressure ulcers in spinal cord handicapped veterans; H.Shojaei, Y Sokhanguei, M. Soroush, F. Panahi, F. Falahati;  Journal ,VOL,NO: Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences/ Vol 10, No 1, 2006

 

استاد راهنما پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

 1. بررسي تاثير تغييرات سرعت راه رفتن بر مصرف انرژي در افراد داراي قطع زيرزانو ناشي از حوادث در مراجعين به مراكز ارتوپدي فني شهر مشهد سال 1382
 2. بررسي ديسك فاكتورهاي شغلي مؤثر بر كمردرد در فيزيوتراپيست هاي شهر تهران
 3. مقايسة تأثير زانوبند نئوپرني بر حس وضعيت مفصل در بيماراني كه تحت جراحي بازسازي ACL قرار گرفته اند
 4. طراحي نوين بريس بالاي زانو
 5. مقايسة حركات اصلاحي در خشكي و آب بركيفوز
 6. ارتباط برخی ویژگیهای آنتروپومتری و تیپ بدنی با نیروی ضربه پای تکواندو کاران نخبه مرد و زن 15 تا 30 سال
 7. بررسی تاثیر یک دوره تمرین پلایومتریک بر تعادل، دامنه حرکتی و حس وضعیت مفصل در دختران هندبالیست
 8. اندازه گیری زاویه کوادریسپس توسط دستگاه و روش جدید و مقایسه آن با روش متداول گونیا متری و روش مرجع رادیوگرافی در مردان سالم
 9. تاثیر تمرینات پلایومتریک روی فاکتورهای منتخب بیومکانیکی شناگران نوجوانان نخبه
 10. ارتباط زاویه کیو Q و برخی پارامترهای راه رفتن با تعادل سالمندان
 11. تاثیر یک دوره تمرینات کوتاه مدت و بلند مدت پیلاتس بر تعادل پویا، وضعیت بدنی و دامنه حرکتی مفاصل زنان غیر ورزشکار سالم 35-25 سال
 12. تاثیر شش هفته تمرینات هارمونیک بر تعادل ایستا و پویا و دامنه حرکتی دانش آموزان 17-14 ساله با تاکید بر تیپ بدنی
 13. تاثیر یک دوره تمرین درمانی بر پاسچر و تعادل زنان کایفوتیک سالمند بالای 60 سال
 14. تاثیر ترکیب یک دوره حرکات اصلاحی و تیپینگ ستون فقرات بر برخی پارامترهای بیومکانیکی پسران نوجوان مبتلا به کیفوز پشتی
 15. ارتباط برخی ویژگیهای آنتروپومتری و تیپ بدنی با نیروی ضربه پای تکواندوکاران نخبه مرد و زن 15 تا 30 سال
 16. بررسی تاثیریک دوره تمرین پلایومنریک بر تعادل، دامنه حرکتی و حس وضعیت مفصل در دختران هندبالیست
 17. تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی افراد سالمند و جوان
 18. اثر یک دوره تمرین هوازی بر روی برخی پارامترهای بیومکانیکی دانش آموزان 14-11 سال چاق
 19. تاثیر تمریتات اسکات روی یک پا بر تعادل پویا، قدرت و توان اندام تحتانی ورزشکاران نخبه
 20. تاثیر سه روش تمرینی پیلاتس، یوگا و اکتیو رایج بر برخی پارامترهای بیومکانیکی اتدام فوقانی در سمت ماستکتومی
 21. بررسی اثر تمرینات اکستنشن در دو وضعیت طاقباز و دمر بر دامته حرکتی و تعادل در سالمندان شهر یزد
 22. تاثیر هشت هفته تمرین پلایومتریک و مقاومتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی افراد دارای هایپر موبیلیتی
 23. تاثیر دو روش اصلاحی تمرینی و شناختی بر برخی خصوصیات بیومکانیکی کودکان مبتلا به ناهنجاری های ستون فقرات
 24. تدوین نورم تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی(14-12) سال استان خراسان شمالی
 25. ارتباط شاخص دلماس با تعادل ایستا و پویا و دامنه حرکتی ستون فقرات در ورزشکاران رشته های منتخب
 26. تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی با و بدون کفی طبی بر تعادل افراد دارای صافی کف پا
 27. تاثیر چهار هفته تمرین با تردمیل بر تعادل ایستا و پویای نابینایان و کم بینایان
 28. مقایسه تاثیر حرکات اصلاحی در خشکی و آب بر برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک
 29. بررسی شیوع آسیبهای ورزشی در ورزشکاران مرد تیم ملی قایقرانی روئینگ
 30. ارتباط بین وضعیت ستون فقرات و گردن درد مزمن و تاثیر ورزش های اصلاحی بر درمان آنها در زنان 30 تا 50 سال استان البرز (کرج)
 31. ارتباط بین پاسچر (وضعیت مطلوب بدنی) و عملکرد ورزشی کشتی گیران آزاد کار نخبه
 32. تاثیر 6 هفته آموزش طناب زدن بر تعادل دینامیک، تعادل استاتیک و سرعت حرکت پسران و دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر
 33. تاثیر استفاده از سه روش تمرینات ثباتی، هیدروتراپی (آب درمانی )، ماساژ بر کمردرد مزمن(CLBP) زنان 30 تا 50 سال استان تهران
 34. رابطه زاویه Q با برخی از پارامتر های بیومکانیکی زانو در دختران و پسران نوجوان مبتلا به هایپر موبیلیتی و مقایسه آن با افراد سالم
 35. تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر پارامترهای راه رفتن در سالمندان کایفوتیک
 36. مقایسه تاثیر دو روش ماساژ و تمرینات کششی همسترینگ بر برخی شاخص های کمردرد مزمن غیر اختصاصی
 37. مقایسه اثر 8 هفته راه رفتن روز سطح شن و سطح سخت بر تعادل ایستا و پویای زنان 60 تا 70 سال
 38. تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی کیفوز بر برخی پارامترهای راه رفتن سالمندان غیر فعال 80-60 سال
 39. تاثیر حرکات اصلاحی بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی در دختران نوجوان دارای اسکولیوز

 

    استاد مشاور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

 1. بررسي اختلالات كاركرد عصبي- عضلاني با استفاده از روش نوروفيزيولوژي
 2. كاربرد ميوفيدبك در توان بخشي
 3. بررسي شيوع و علل ايجاد شين اسپلينت بين دانشجويان ورزشكار مبتدي زن در دانشگاه هاي مشهد
 4. مطالعة الكترو نوروگرافيك جهت استاندارد كردن Blink Reflex برروي دانشجويان و كاركنان دانشكدة علوم توان بخشي
 5. بررسي تأثيرات درماني و ازوترين برروي گرفتاري عصبي و عروقي اندام تحتاني با استفاده از بلوكاژ گانگليون ستاره اي
 6. بررسي مقايسه اي تاثير بلوكاژ گانگليون هاي سمپاتيكي ناحية گردني و كمري بوسيلة اينتوفرنشيال برروي افزايش گردش خون اندام هاي سمت غالب در افراد سالم
 7. مطالعة مقدماتي جهت استاندارد كردن موج F درعصب مدين
 8. الكترو نوروگرافي راجع به پاسخ تأخيري F
 9. بررسي الكترو نوروگرافي جهت استاندارد كردن سرعت هدايت عصبي كف پا در دانشجويان دانشكدة علوم توان بخشي
 10. بررسي اثر ليزر در درمان نقاط دردناك نواحي گردني و پشتي
 11. بررسي اثر تحركات الكتريكي برروي قدرت عضلاني از ديدگاه الكترو ميوگرافي
 12. تأثير Tens بر كاهش درد بعد از اعمال جراحي شكم
 13. سندرم  عضلة اينفرا اسپايناتوس در واليباليست ها
 14. بررسي وضعيت تغيير شكل هاي استخوان بندي اندام فوقاني و تحتاني در دختران دبيرستان تربيت و علوم ورزشي شهر تهران
 15. مقايسة تأثير دو شيوة تمريني معين بر آمادگي جسماني و افزايش دامنة حركتي مفلصل ران و زانو در مهره هاي پشتي در بانوان 40 سال به بالا
 16. اثرات ليزر كم قدرت در سرعت هدايت عصبي
 17. بررسي تربيت بدني تبريز در دهة 60
 18. رابطة ورزش صبحگاهي با زمان لخته شدن خون
 19. تقسيم بندي انواع صدمات داخل تخاعي، مسايل و مشكلات توان بخشي آنها با تأكيد بر سيرنگوميلي
 20. رابطة ساختار بالا تنه و درصد چربي با ميزان اتساع قفسة سينه در دو گروه ورزشكار و غيرورزشكار
 21. تأثير تمرينات ويليام بر لوردوز كمر در دختران 27- 19 سال
 22. بررسي تأثير تحريك الكتريكي اعصاب از طريق پوست بر شدت درد حين تعويض پانسمان و شستشوي زخم بيماران دچار سوختگي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني شهر همدان سال 1372
 23. بررسي مقايسه اي استئو پروزيس و استخوان سازي اطراف مفصلي در مبتلايان نخاعي ورزشكار و غيرورزشكار
 24. توصيف وضعيت ناهنجاري هاي استخوان بندي دانش آموزان پسر 15- 11 ساله مدارس شهرستان مياندوآب
 25. مقايسة ميزان تأثير دو روش درماني اولتراسوند و هيدروتراپي در همارتروز زانو برروي بيماران هموفيلي مراجعه كننده به مركز هموفيلي ايران
 26. بررسي الكتروگرافي بيماران دياليز
 27. مقايسة گرم كردن فعال و غيرفعال در افزايش قدرت
 28. بررسي ميزان شيوع و مقايسة ناهنجاري ها وضعيتي اندام فوقاني دانش آموزان پسر سال چهارم گرگان با زاهدان و ارائه پيشنهادات اصلاحي و حركتي
 29. بررسي تأثير كاربرد موضعي سرما بر فعاليت رفلكس عضله
 30. مقايسة ميزان كلسترول و تري گليسيريد خون معلولين ضايعه نخاعي ورزشكار و غيرورزشكار
 31. بررسي ناهنجاري هاي وضعيتي بالا تنه در بين دانش آموران دبيرستاني ورزشكار و غيرورزشكار شهرستان كرج
 32. بررسي آثار تمرينات اكستانسيون برروي دامنة حركتي و قدرت عضلات ستون فقرات درد وضعيت طاقباز و دمر
 33. بررسي انواع و ميزان شيوع آسيب هاي ورزشي و ارتباط آن با آمادگي عمومي جسماني در بازيكنان هندبال باشگاه هاي تهران
 34. بررسي انواع و ميزان شيوع تغيير شكل هاي زانو و ارتباط آن با آسيب هاي وارده بر اين مفصل و پست هاي مختلف بازي در بازيكنان فوتبال باشگاه هاي برتر اصفهان
 35. بررسي تأثير يونتوفورزيس هيدروكورتيزون در استئو آرتروز زانو
 36. بررسي ناهنجاري هاي ستون فقرات در دانش آموزان دختر كلاس هاي چهارم و پنجم ابتدائي شهر تهران
 37. بررسي و مقايسة ويژگي هاي ساختار بدني دانش آموزان ورزشكار و غيرورزشكار پسر
 38. بررسي ناهنجاري هاي وضعيتي بالا تنه دانش آموزان پسر مدارس متوسطة شهرستان بروجرد
 39. اثر تمرين قدرتي روي يك عضو و بررسي تأثير آن روي عضو مشابه
 40. بررسي وضعيت انحرافات ستون فقرات دانش آموزان پسر دورة راهنمايي شهرستان گنبد كاووس در سال تحصيلي 74-73
 41. بررسي مقايسة دونوع ورزش فلكسوري واكستانسوري در بيماران مبتلا به فتق ديسك ناحية كمر
 42. بررسي شيوع موثر بر بروز درد ساق پا در دانشجويان ورزشكار دانشكدة تربيت بدني تهران
 43. استاندارد كردن تأخير زماني پتانسيل حركتي و سرعت هدايت عصب در عصب فرعي در افراد سالم
 44. بررسي تأثير يك دوره حركات اصلاحي ويژه بر روي FVC دانش اموزان كيفوتيك 18-15 سال شهرستان تهران
 45. بررسي پيامدهاي آزمايشگاهي و عملكردي آزردگي در عضلات خم كنندة آرنج
 46. بررسي مقايسه اي زمان تاخيري رفلكس تاندون پاتلا در دو گروه افراد سالم و بيماران مبتلا به درد پاتلوفمورال
 47. مقايسة تأثير دو شيوة تمريني معين بر آمادگي جسماني و افزايش دامنة حركتي مفاصل ران و زانو و مهره هاي پشتي در بانوان 40 سال به بالا
 48. مقايسة تغيير ارتفاع ستون مهره ها در آزمون دو كيلومتر راهپيمايي و دويدن كوپر
 49. تأثير ورزش بر يكپارچه سازي اجتماعي افراد معلول
 50. بررسي تغيير شكل هاي اندام تحتاني در ورزشكاران دوندة و اعضاي تيم ملي دووميداني
 51. بررسي ميزان شيوع تغيير شكل هاي اندام تحتاني در سواركاران مرد منطقة تركمن صحرا با تأكيد بر حركات اصلاحي و پيشنهادي
 52. بررسي وضعيت ناهنجاري هاي ستون فقرات در بين دانش آموزان پسر مدارس متوسطة تبريز
 53. بررسي ميزان ناهنجاري هاي ستون فقرات دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان اردبيل
 54. بررسي مقايسه اي ميزان شيوع ناهنجاري هاي ستون فقرات در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 55. بررسي آسيب هاي زانو و عوامل مؤثر بر آن در بازيكنان واليبال زن تيم هاي دسته يك كشور
 56. ارتباط بين قد و جنبه هاي ارزشمند فيزيكي و بيومكانيكي بازيكنان زبدة هندبال ايران
 57. شيوع درد زانو و عوامل موثر بر آن در ورزشكاران زن رشته هاي مختلف ورزشي با سن 20 تا 35 ساله با سابقة ببيش از 5 سال باشگاه هاي تهران
 58. تأثير ناهنجاري هاي ساختاري زانو و مچ پا بر دردهاي كف پا در دوندگان نخبة دووميداني بانوان
 59. بررسي رابطة آسيب ديدگي اندام تحتاني بازيكنان بسكتبال با ساختار بدني آنان از ديدگاه پاتو مكانيك در اولين المپياد ورزشي بانوان كشور سال 74
 60. بررسي تأثير جريان الكتريكي ولتاژ بالا بر تسريع روند ترميم زخم فشاري معلولين ضايعات نخاعي
 61. بررسي انواع و ميزان آسيب هاي ورزشي بين دانشجويان پسر سال آخر رشتة تربيت بدني دانشگاه هاي تهران در سال تحصيلي 76-75
 62. تأثير Rest splina در كاهش التهاب و تسكين درد مفاصل مچ و دست بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
 63. مقايسة اثر دو روش مك كوئين و دلورم بر قدرت عضلة چهارسر راني در مردان 26-20 سال
 64. بررسي و مقايسة تأثير دو روش كششي ايستا و پويا در عضلات همسترينگ برروي افزايش دامنة حركتي زانوي افراد بزرگسال
 65. سنجش سه تست تعادلي در دانشجويان دانشگاه علم و صنعت
 66. مقايسة تأثير يك برنامة قدرتي در آب و خشكي بر عضلة چهارسر راني
 67. بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت ورزشي معلولين جسمي شهر تهران در ورزش هاي انفرادي
 68. بررسي تأثير وضعيت هاي مختلف ايستادن برروي ميزان تحمل وزن پاي مبتلاي بيماران همي پارزي
 69. تأثير TENS بر درد ناشي از فعاليت سنگين ورزشي در دانشجويان پسر دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز
 70. بررسي عوامل مؤثر در ميزان استفاده از پروتز توسط افراد جانباز قطع عضو
 71. بررسي نوع ضايعة اندام فوقاني و تطابق ارتز تجويز شده با آن و كيفيت ارتز دريافتي در مراجعين مراكز ارتوپدي فني
 72. بررسي وضعيت استفاده از پروتزهاي اندام فوقاني زير آرنج در بين مراجعين مركز جامع توان بخشي هلال احمر
 73. بررسي ميزان توانايي افراد قطع عضو دست در انجام فعاليت هاي روزمرة زندگي و ارتباط آن با نوع پروتز استفاده شده
 74. بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد مسئولين شهر اصفهان در امر متناسب سازي شهري براي معلولين
 75. تعيين ميزان شيوع هيپرلوردوز كمري در كاركنان زن 30 تا 60 ساله مجتمع خدمات بهزيستي ورد آورد و تاثير يك دوره تمرينات اصلاحي بر آن
 76. بررسي تأثير استفاده از پروتز برآتروزي استامپ اندام تحتاني
 77. تعيين ارتباط و تفاوت بين قابليت هاي جسماني و ناهنجاري هاي قامت دانشجويان دانشگاه امام حسين (ع)
 78. بررسي ميزان تأثير كرست لومبوسال نوع Knight بر كاهش دردهاي كمري در بين مراجعين به كلينيك هاي ارتوپدي فني شهر اراك
 79. مطالعة تنوع و شيوع آسيب هاي ورزشي در ورزشكاران معلول رده ملي
 80. تعيين رابطة برخي از عوامل ساختاري تنه و اندام تحتاني با سندرم درد قدامي زانو در افراد جوان سالم و بيمار
 81. مقايسة سه روش تمريني هم تنش، هم طول و تركيبي بر شاخص هاي وضعيت بدني دختران دبيرستاني 18-14 سال داراي پشت گرد
 82. بررسي مقايسه اي ميزان انعطاف پذيري عضلات همسترينگ و ارتباط آن با برخي ناهنجاري هاي كمر و زانو در دانش آموزان پسر مقطع ابتدائي- راهنمائي و متوسطه منطقه 2 كرج
 83. بررسي تأثير حركات اصلاحي بر ميزان مصرف انرژي برخي پارامترهاي مرتبط در دختران كيفوزي 14-10 ساله
 84. ارتباط ناهنجاري هاي ستون فقرات و اندام هاي تحتاني با هايپرموبيليتي در دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان مراغه
 85. ارتباط بين عادات شغلي و وضعيت بدني كارمندان مرد بنياد شهيد و امور ايثار گران ستاد مركزي
 86. بررسي ميزان رضايت از پروتز و نحوة ارائه خدمات مرتبط با آن در افراد قطع زير زانوي مراجعه كننده به مركز توان بخشي جمعيت هلال احمر استان خراسان رضوي در سال 1385
 87. مقايسة فاكتورهاي آمادگي جسماني و حركتي دانش آموزان پسر كم توان ذهني با دانش آموزان عادي 16-9 سال استان اردبيل و تهية تورم
 88. بررسي ميزان شيوع و برخي علل آسيب ها در مردان اسكي باز آلپاين سطح ملي كشور
 89. مقايسة تأثير دوروش ماساژ فشاري و تمرينات كششي روي كاهش درد نقاط دردناك حاد و افزايش دامنة حركت بخشي فوقاني پشت در زنان دانشجو
 90. ارتباط بين قدرت عضلات پشت و وضعيت كتف ها با ميزان افسردگي در دختران كيفوتيك 18-15 سال
 91. تأثير وزن كيف بر بروز ناهنجاري هاي طرفي ستون فقرات در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر قزوين
 92. مقايسة ناهنجاري هاي ستون فقرات و اندام تحتاني دانش آموزان پسر مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطة شاهرود و ارائة پيشنهادهاي اصلاحي
 93. بررسي اثر آب درماني بر ميزان اسپاستي كودكان فلج مغزي دايپلژي اسپاستيك
 94. مقايسة تأثير دو شيوة  استفاده از كفي طبي و حركات اصلاحي بر برخي از عوامل آمادگي جسماني حركتي دختران 12-10 سال مبتلا به صافي كف پا
 95. تاثير يك دوره حركات اصلاحي بر شاخص هاي وضعيت بدني، بيشينة اكسيژن مصرفي و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران نوجوان مبتلا به اسكوليوز
 96. بررسی تاثیر خدمات فیزیوتراپی بر کیقیت زندگی بیماران مبتلا به آرتروز کمر و زانو در مشهد
 97. بررسی اثر آب درمانی بر کاهش اسپاستی سیتی اندام تحتانی کودکان فلج مغزی دایپلژیک اسپاستیک 6-2 ساله
 98. بکارگیری تئوری رفتار برنامه ریزی شده در آموزش تربیت بدنی دانش آموزان استثنایی: از دیدگاه معلمان تربیت بدنی
 99. مقایسه ی سه روش درمانی ماساژ، تمرینات ثباتی و ترکیبی بر روی درد و تعادل مردان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی
 100. بررسی ارتباط بین قدرت، دامنه حرکتی، نسبت عضلات موافق به مخالف و تعادل در مفاصل مج پا و زانو با افتادن در افراد سالمند مرد
 101. تاثیر سه شیوه تمرینی در آب، خشکی و الکتروتراپی بر قدرت و سرعت راه رفتن زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو
 102. تاثیر یک دوره تمرین ورزش در آب و خشکی بر میزان درد مفاصل زانو و تعادل بانوان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو
 103. اثر یک دوره حرکات اصلاحی در دانش آموزان مبتلا به کیفوز بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی
 104. اثر یک دوره حرکات اصلاحی در دانش آموزان مبتلا به اسکولیز بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی
 105. تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر شاخص های وضعیت بدنی، بیشینه اکسیژن مصرفی و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی دختران نوجوان مبتلا به اسکولیوز
 106. بررسی تاثیر دو شیوه تمرینی، ماساژ و تمرینات موضعی بر چربی زیر پوستی شکم دختران غیر ورزشکار بالای 18 سال
 107. مقایسه شاخص های تکنیکی دختران فوتبالیست نوجوان 14 تا 16 ساله دارای زانوی پرانتزی با زانوی سالم
 108. همبستگی آزمون نشستن و خم شدن و شاخص گونیا متر زاویه مفصل ران در ارزیابی طول عضله همسترینگ در دانش آموزان دبستانی شهرستان کرج
 109. تاثیر دو برنامه ورزشی کششی و کششی-قدرتی خانگی بر مبتلایان به سندرم درد پاتلوفمورال
 110. آثار فوری استفاده از یک نوع کفی Arch Support بر الگوی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب هنگام راه رفتن در دانش آموزان با پای پرونیت و مقایسه  برخی پارامترهای کف پایی آنها با همسالان نرمال

 

  تدريس واحدهاي درسي مختلف در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا

·        حركات اصلاحي                                                                   بيومكانيك عضلات

·        كينزيولوژي اندام فوقاني                                                          ارتز و پروتز

·        كفش طبي                                                                            بريس هاي زير زانو

·        بريس هاي بالاي زانو                                                             بريس هاي ستون فقرات

·        ارتزهاي اندام فوقاني                                                              پروتز مكمل

·        ارزشيابي و اندازه گيري قدرت عضلات                                  اصول توان بخشي و طب فيزيكي

·        آشنايي با فيزيوتراپي و كاردرماني                                          فيزيوتراپي در روماتولوژي

·        آسيب هاي ورزشي                                                                ورزش معلولين

·        فيزيوتراپي در ارتوپدي                                                         كمك هاي اوليه

·        حركت درماني                                                                    آشنايي با فيزيوتراپي

·        بيومكانيك صدمات عضلاني استخواني اندام فوقاني                 آموزش كودكان معلول

·        پروتز روي زانو                                                                    پروتز زير آرنج

·        پروتز زير زانو                                                                     پروتز بالاي زانو

·        پروتز لگن                                                                         پروتز بالاي آرنج

·        پروتز سايم                                                                        كينزيولوژي (3)

·        آشنايي با تكنولوژي توان بخشي                                                        بیومکانیک اختلالات اندام ها و راه رفتن

·        فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب                                 فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی

·        اصول توان بخشی و فیزیوتراپی                                                          وسایل کمکی و اندامهای مصنوعی

·        طراحی و کاربرد ارتز در ضایعات ورزشی                                     فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی 

·       تجزیه و تحلیل راه رفتن پاتولوژیک

 

 

تدريس دوره هاي تخصصي

·        تست عضلات (فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين) سال 1370

·        ورزش هاي جانبازان و معلولين (تربيت بدني وزارت فرهنگ و آموزش عالي) سال 1370

·        ارتوپدي فني (سازمان بهزيستي كشور) سال 1371

·        ورزش هاي ويژه فلج مغزي (فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين) سال 1371

·        حركت درماني در موارد خاص با تأكيد بر روش هاي افزايش قدرت، توان و تحمل (سازمان بهزيستي كشور) سال 1371

·        ورزش هاي اصلاحي (آموزش و پرورش) سال 1371

·        آشنايي با انواع معلوليت ها و طبقه بندي پزشكي (فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين) سال 1371

·        اصول توان بخشي (سازمان بهزيستي كشور) سال 1372

·        آشنايي با تيم توان بخشي (سازمان بهزيستي كشور) سال 1372

·        پيشگيري ثانويه از معلوليت ها (سازمان بهزيستي كشور) سال 1372

·        امور توان بخشي (سازمان بهزيستي كشور) سال 1373

·        آشنايي با پزشكي ورزشي (سازمان بهزيستي كشور) سال 1374

·        حركات اصلاحي (آموزش و پرورش) سال 1376

·        ورزش سالمندان (دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي) سال 1376

·        آموزش حركات اصلاحي (آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران) سال 1376

·        دورة آموزشي تربيت مدرس حركات اصلاحي (وزارت آموزش و پرورش) سال 1377

·        اولين دورة تربيت مدرس تئوري، علمي تخصصي معلمين سراسر كشور (وزارت آموزش و پرورش) سال 1378

·        شناخت و پيشگيري از ناهنجاري هاي جسماني (وزارت آموزش و پرورش) سال 1378

·        ورزش سالمندان (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي) سال 1379

·        آشنايي با ورزش هاي معلولين (سازمان آموزش و پرورش استثنائي) سال 1379

·        ارگونومي محيط كار (سازمان بهزيستي كشور) سال 1379

·        طبقه بندي بين المللي نقص، ناتواني و معلوليت (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي) سال 1379

·        دورة تربيت كلاسبند پزشكي- ورزشي تيروكمان (فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين) سال 1380

·        كارگاه آموزشي كلاسبند پزشكي- ورزشي (فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين) سال 1380

·        دورة تربيت كلاسبند پزشكي- ورزشي تنيس روي ميز (فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين) سال 1380

·        دورة تربيت كلاسبند پزشكي- ورزشي دووميداني (فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين) سال 1380

·        آشنايي با ورزش هاي معلولين مديريت و فيزيولوژي ورزشي (سازمان آموزش و پروش استثنائي) سال 1380

·        آشنايي با تكنولوژي توان بخشي و ارگونومي (دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي) سال 1381

·        سومين دورة آموزشي تأمين مدرس حركات اصلاحي (وزارت آموزش و پرورش)سال 1381

·        دورة آموزشي تكنولوژي توان بخشي (دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي) سال 1382

·        دورة كلاسبندي پزشكي معلولين قطع عضو و فلج مغزي ها (تربيت بدني بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ) سال 1382

·        كلاس آموزشي طبقه بندي پزشكي معلولين و جانبازان بانوان (معاونت ورزش بانوان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران) سال 1382

·        توان بخشي ضايعات نخاعي براي كاردرمانگران (دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي) سال 1382

·        آشنايي با مديريت و آشنايي با كلاسبندي (تربيت بدني بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي) سال 1382

·        مربيگري بوچيا (حوزة معاونت ورزش بانوان سازمان تربيت بدني) سال 1383

·        شناخت اختلالات راه رفتن و نرم افزار كودكان جسمي- حركتي (سازمان آموزش و پرورش استثنائي) سال 1383

·        ارگونومي كاربرد OT (دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي) سال 1383

·        وسايل حمايتي (فدراسيون پزشكي ورزشي) سال 1383

·        كارآموزي آسيب شناسي ورزشي (آموزش و پرورش استان تهران) سال 1384

·        حركات اصلاحي ويژة مربيان يوگا (فدراسيون ورزش براي همة جمهوري اسلامي ايران) سال 1384

·        كارگاه حركات اصلاحي (فدراسيون آمادگي جسماني و ايروبيك) سال 1384

·        حركات اصلاحي ويژة معلمين سماء (دانشگاه آزاد اسلامي) سال 1385

·        نقش توان بخشي و تحرك در سالمندان (سازمان بهزيستي كشور) سال 1385

·        كارگاه حركات اصلاحي (سازمان آموزش و پرورش استثنائي) سال 1385

·        ماساژ و حركت درماني (فدراسيون اسكواش) سال1386

·        تربيت كلاسبند پزشكي- ورزشي (فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين) سال 1386

·        حركات اصلاحي (سازمان آموزش و پرورش استثنائي) سال 1386

·        آَشنايي با آسيب هاي ورزشي (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي) سال 1386

·        كارگاه حركات اصلاحي (انجمن پزشكان ورزشي) سال 1387

·        حركات اصلاحي براي مربيان بدنساز (آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك) سال 1387

·        دورة تربيت كلاسبند پزشكي- ورزشي بانوان (فدراسيون ورزش هايي جانبازان و معلولين) سال 1388

 

 

v    چاپ خلاصه مقالات

ü     عوارض ناشي از بي حركتي و اسپاستي سيتي در بيماران پاراپلژي و چگونگي جلوگيري و كنترل آن، فرهاد ساعي- يحيي سخنگوئي؛ نشرية پژوهشنامة شمارة اول بهمن 1370

ü     فيزيوتراپي در جزام،؛ خلاصه مقالات اولين كنگرة سراسري و بازآموزي جزام 1371؛ احمدرضا عسگري- يحيي سخنگوئي

ü     فيزيوتراپي و اهداف آن در قبل و بعد جراحي هاي انجام شده براي بيماران جزامي؛ احمدرضا عسگري- يحيي سخنگوئي؛

خلاصه مقالات (2)اولين كنگرة علمي ورزش مدارس 1372

ü     تغيير شكل هاي ستون فقرات و نقش معلمين ورزش در پيشگيري و رفع آنها؛ يحيي سخنگوئي؛  خلاصه مقالات چهارمين كنگرة علمي فيزيوتراپي 1372

ü      بررسي آتروضي عضلة اينفرا اسپايناتوس در واليباليست ها از ديدگاه فيزيوتراپي؛ يحيي سخنگوئي؛  اولين سمينار و دورة بازآموزي فيزيوتراپي در بيماري هاي ماسكولواسكلتال 1372

ü     قدرت، توان، تحمل؛ يحيي سخنگوئي؛  خلاصة مقالات پنجمين كنگرة علمي فيزيوتراپي (دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي- انجمن فيزيوتراپي ايران) 1373

ü     بررسي آثار سرماي موضعي بر فعاليت رفلكس عضله؛ مهيار صلواتي- يحيي سخنگوئي- حسن عشايري؛ هفتمين كنفرانس مهندسي پزشكي (دانشگاه صنعتي شريف) 1373

ü     بررسي اثر تحريكات الكتريكي برروي قدرت و تحمل عضلاني ازيگ، الكتروميوگرافي؛ نورالدين كريمي- حسن عشايري- فيروز آزادگان- يحيي سخنگوئي؛ مجموعه مقالات اولين كنگرة علمي ورزش مدارس كشور (معاونت مطالعات ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش) 1373

ü     تغيير شكل هاي ستون فقرات؛ يحيي سخنگوئي؛ خلاصه مقالات ششمين كنگرة علمي فيزيوتراپي ايران (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- انجمن فيزيوتراپي ايران) 1374

ü     بررسي آثار تمرينات اكستانسيون برروي دامنة حركتي و قدرت عضلات ستون فقرات در دو وضعيت طاقباز و دمر؛ حجت الله نيكبخت، حسن عشايري- فيروز آزادگان- يحيي سخنگوئي- شهره نوري زاده؛ دومين كنگرةارتوپدي فني (دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي) 1374

ü     روش استاندارد توصيف استامپ هاي اندام تحتاني؛ يحيي سخنگوئي؛ خلاصه مقالات هفتمين كنگرة علمي فيزيوتراپي (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- انجمن فيزيوتراپي ايران) 1375

ü     بررسي تأثير ارتفاع پاشنه برروي پاسچر ايستاده؛  اميرمنصور هنركار- محمدتقي جغتائي- اسماعيل ابراهيمي- يحيي سخنگوئي؛ چكيده مقالات سمپوزيوم بين المللي بيومكانيك ورزشي (كميتة ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران) 1377

ü     سنجش واكنش هاي تعادلي در دانشجويان علم و صنعت ايران و ارتباط آن با فعاليت هاي بدني در دوران هاي مختلف زندگي؛ شهريار پروانه- ستاره قهاره- سيد محمد جزايري- يحيي سخنگوئي- نورالدين كريمي- محمد حق پناهي- محمدرضا ملاك زاده ؛ اولين همايش راهبردهاي علمي، فرهنگي و آموزشي تربيت بدني مدارس شهر تهران (ادارة كل آموزش و پرورش تهران- معاونت پرورشي) 1376

ü     حركات ممنوعه و حركات مناسب براي رفع ضعف هاي عضلاني دانش آموزان؛ يحيي سخنگوئي؛ مجموعة چكيده مقالات اولين كنگرة علمي بين المللي تربيت بدني و ورزش دانش آموزان دختر (وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشي و تربيت بدني) 1379

ü     نگرش هاي نوين در حركات اصلاحي؛ نويسنده: يحيي سخنگوئي؛ خلاصه مقالات نخستين كنگرة ضايعات نخاعي ايران ( دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي) 1380

ü     جايگاه افراد ضايعه نخاعي در ورزش معلولين و نقش ورزش در توان بخشي آنها؛ يحيي سخنگوئي؛ خلاصه مقالات نخستين سمينار ادواري دانشجويي فيزيوتراپي (دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي) 1381

ü     توان بخشي كودكان فلج مغزي از ديدگاه ديگر؛  يحيي سخنگوئي- احمد نجفي؛ خلاصه مقاله هاي نخستين همايش سراسري جانباز، تربيت بدني و علوم ورزشي (مديريت امور تربيت بدني- معاونت فرهنگي و ورزشي سازمان امور جانبازان) 1381

ü     جايگاه ورزش جانبازان و معلولين در توانبخشي؛ يحيي سخنگوئي؛

ü     تأثير ورزش بر يكپارچه سازي اجتماعي افراد معلول جسمي؛ كاظم نظم ده- محمد به پژوه- مجيد ميرخاني- يحيي سخنگوئي

ü     بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت ورزشي ورزشكاران معلول موفق شهر تهران در ورزش هاي انفرادي از ديدگاه آنان؛ علي حسين معين نعمتي- محمد كمالي- يحيي سخنگوئي؛ چكيدة مقالات دومين كنگرة خاورميانه اي ايچير (فدراسيون اسلامي ورزش زنان) 1382

ü     جايگاه ورزش معلولين در روند توان بخشي؛ يحيي سخنگوئي؛ خلاصه مقالات اولين همايش بيومكانيك و آناليز حركت انسان (دانشگاه علوم پزشكي تهران) 1382

ü     بيومكانيك ارتز؛ يحيي سخنگوئي؛ خلاصة مقالات سمينار تكنولوژي توان بخشي (دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي) 1382

ü     بررسي تأثير زانوبند فانكشنال بر كاهش درد و افزايش عملكرد بيماران مبتلا به آرتروز زانو؛ يحيي سخنگوئي- وحيد نجاتي؛ مجموعة خلاصه مقالات چهارمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي) 1382

ü     كيفوز؛ يحيي سخنگوئي؛ مجموعة خلاصه مقالات سومين كنگرة ضايعات نخاعي ايران (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي) 1382

ü      زخم هاي فشاري، تشخيص، پيشگيري و درمان؛  يحيي سخنگوئي- طاهره قهرمان ايزدي؛ سومين كنگرة دانشجوئي فيزيوتراپي (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي) 1383

ü     سندرم اصطكاكي ايليوتيبيال باند؛ يحيي سخنگوئي؛ خلاصه مقالات شانزدهمين كنگرة فيزيوتراپي ايران (انجمن فيزيوتراپي ايران) 1384

ü     مقايسة ليزركم توان با درمان حمايتي در سندرم تونل مچ دستي جانبازان نخاعي پاراپلژيك؛ هادي شجاعي- يحيي سخنگوئي- محمدرضا سروش- حميد حقاني- جمال جمالي- مجتبي حسيني- اكبر رضايي- هاتف قاسمي؛ چكيدة مقاله هاي پنجمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي (دانشگاه شهيد بهشتي) 1384

ü     مطالعة تنوع و شيوع آسيب هاي ورزرشي در ورزشكاران معلول ردة ملي؛ حسن دانشمندي- يحيي سخنگوئي- ابوالفضل قهقايي؛ خلاصه مقالات دومين همايش سراسري پرستاري توان بخشي در اختلالات مغز و اعصاب (دانشگاه شاهد) 1385

ü     بررسي تكنيك هاي توان بخشي درد در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس؛ سيد اسماعيل سليمي- محمود شريفي زارچي- سيد حامد حسيني- مهناز محمدي پور- الناز خورشيدي فر- عاليه عسگري زاده- زهرا سرلك- سمانه متو ؛ استاد راهنما: يحيي سخنگوئي

ü     عنوان مقاله: بررسي تأثير استفاده از تمرينات حركتي دوچرخه ثابت در بهبود وضعيت سلامت بيماران ضايعه نخاعي

نويسندگان: ام البنين اميراني- يحيي سخنگوئي - مهدي معصومي

ü     عنوان مقاله: تأثير تكنيك گريمالدي بر بهبود وضعيت عملكردي مبتلايان به مولتيپل اسكروزيس؛ سيد اسماعيل سليمي- محمود شريفي زارچي- سيد حامد حسيني- مهناز محمدي پور- الناز خورشيدي فر- عاليه عسگري زاده- زهرا سرلك- سمانه متو ؛ استاد راهنما: يحيي سخنگوئي

ü      ارائه الگوهاي حركتي تقويت كننده عضلات و افزايش دهندة دامنة حركتي مفاصل در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس؛ سيد اسماعيل سليمي- محمود شريفي زارچي- سيد حامد حسيني- مهناز محمدي پور- الناز خورشيدي فر- عاليه عسگري زاده- زهرا سرلك- سمانه متو  ؛ استاد راهنما: يحيي سخنگوئي

ü     آموزش پرستاران و مددجويان در مورد نحوة كاربرد وسايل كمكي جهت بهبود فعاليت هاي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس؛ سيد اسماعيل سليمي- محمود شريفي زارچي- سيد حامد حسيني- مهناز محمدي پور- الناز خورشيدي فر- عاليه عسگري زاده- زهرا سرلك- سمانه متو؛ استاد راهنما: يحيي سخنگوئي

ü     مقايسة فاكتورهاي آمادگي جسماني و حركتي دانش آموزان پسر كم توان ذهني با دانش آموزان عادي (16-9) سال استان اردبيل و تهيه فرم؛ مهدي كهندي- يحيي سخنگوئي- كريم حاج حسيني؛ خلاصة مقالات اولين همايش علمي- كاربردي تربيت بدني كودكان و دانش آموزان استثنائي (سازمان آموزش و پرورش استثنائي) 1386

ü   بررسي اثرات درماني بريس اسپاين كورد در بيماران مبتلا به اسكوليوز ايديوپاتيك؛ علي شهشيب زادگان- يحيي سخنگوئي- روشنك كشاورز؛ خلاصه مقالات هشتمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات (دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي) 1386

ü   مقایسه تاثیر تمرین درمانی در خشکی و آب بر برخی پارامتر های مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک؛ یحیی سخنگویی ، خدیجه اسری ساروی، میلاد پیرعلی؛ چکیده مقالات اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، 1389

ü   تاثیر ورزش های اصلاحی بر شدت گردن درد مزمن و دامنه حرکتی مهره های گردنی در زنان 30 تا 50 سال استان البرز( کرج) ؛ مرضیه مصدقی، یحیی سخنگویی، علیرضا رحیمی؛ چکیده مقالات اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک؛ 1389

ü   کلاس بندی پزشکی- ورزشی و ورزشی ضایعات نخاعی؛ یحیی سخنگویی، زهره افشارمند؛ دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران؛ 1389

ü   Seas Exercises ؛ یحیی سخنگویی، آیلین طلیم خانی، راضیه عابدی؛ یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات؛ 1389

ü   معرفی Charleston Bending Brace  برای بیمارانی که دارای پیشرفت Curve های اسکولیوتیک هستند با کمترین عوارض فیزیولوژیکال، بیومکانیکال و کلینیکال؛ ناهید ظهیری، مریم سلیمی مقدم، یحیی سخنگویی؛ یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات؛ 1389

ü   آنتروپومتری، ترکیب بدن و ریخت شناسی بازیکنان تکواندو کار نخبه شهرستان نجف آباد و مقایسه آنها با همتایان خود از کشورهای دیگر؛ پروانه شمس نجف آبادی، یحیی سخنگویی؛ همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی؛ 1390

ü   تاثیر یک دوره تمرین با تردمیل بر تعادل نابینایان و کم بینایان؛ نسترن سجادی، یحیی سخنگویی؛ مجموعه خلاصه مقالات همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین؛ 1390

ü   بررسی سطح مهارت کنار آمدن ورزشی در ورزشکاران نخبه معلول؛ علی اصغر درودیان، یحیی سخنگویی، معصومه شهبازی؛ مجموعه خلاصه مقالات همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین، 1390

ü   تاثیر تمرینات ویبریشن بر گردش خون و تراکم استخوان معلولین قطع نخاعی؛ مریم قربانی، یحیی سخنگویی؛ مجموعه خلاصه مقالات همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین؛ 1390

ü   تاثیر یک دوره تمرین کوتاه مدت و بلند مدت پیلاتس بر دامنه حرکتی مفاصل زنان سالم غیر ورزشکار 35-25 سال؛ سحر آصفی، یحیی سخنگویی، محمد علی صادق زاده؛ ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران؛ 1390

ü   تاثیر یک دوره تمرین دایره ای بر زوایای مفصل زانویی کودکان دای پلژی اسپاستیک؛  لیلا حمزه، حیدر صادقی، یحیی سخنگویی، سعید قائینی ؛ ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران؛ 1390

ü   تاثیر یک دوره تمرینات تعادلی و قدرتی بر تعادل بانوان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو؛ عظمی مهدیزاده، حیدر صادقی، یحیی سخنگویی؛ ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران؛ 1390

ü   تاثیر تمرینات تای چی بر دامنه حرکتی فلکشن مفصل شانه در سمت ماستکتومی ؛ مریم قربانی، نسرین محمدی، یحیی سخنگویی؛  ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران؛ 1390

ü   تاثیر "جاده اصلاح و تندرستی" بر زوایای مفصل لگنی- رانی کودکان دای پلژی اسپاستیک در سیکل راه رفتن؛ لیلا حمزه، حیدر صادقی، سعید قائینی، یحیی سخنگویی؛ مجموعه خلاصه مقالات همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین؛ 1390

ü   طراحی و ساخت دستگاه نیروسنج، جهت اندازه گیری نیروی ضربات پای تکواندوکاران؛ پروانه شمس، یحیی سخنگویی؛ اولین همایش ملی مجموعه مقالات علم و کاراته؛ 1390

ü   مقایسه تعادل ایستا بین کاراته کاران و غیر ورزشکاران زن جوان؛ شبنم نسل سراجی، یحیی سخنگویی؛ اولین همایش ملی مجموعه مقالات علم و کاراته؛ 1390

ü   تاثیر استفاده از سه روش ماساژ، آب درمانی و تمرینات ثباتی کمردرد مزمن زنان 30 تا 50 سال استان تهران؛ سمانه نعمتی، یحیی سخنگویی، شبنم رضوان نوبهار، علیرضا رحیمی؛ ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران؛ 1390

ü   تاثیر یک دوره تمرین دایره ای بر عرض، طول و مدت گام کودکان دای پلژی اسپاستیک؛ لیلا حمزه، حیدر صادقی، یحیی سخنگویی، حسین همتی؛  ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران؛1390

ü   مقایسه پارامترهای کف پایی بدست آمده توسط دستگاه فوت اسکن هنگام راه رفتن در نوجوانان مبتلا به کف پای صاف و نرمال؛ حجت بیناباجی، مهرداد عنبریان، یحیی سخنگویی ؛ ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران؛ 1390

ü      بیومکانیک منیسک زانو و نحوه توانبخشی آن؛ یحیی سخنگویی ؛ خلاصه مقالات دومین همایش ملی تخصصی بیومکانیک و فناوری ورزشی؛ 1390

ü   تاثیر یک دوره تمرین کوتاه مدت و بلند مدت پیلاتس بر تعادل پویای زنان سالم غیر ورزشکار 35-25 سال؛ سحر آصفی، یحیی سخنگویی، بهمن تاروردی زاده، فاطمه جعفری سیاوشانی، بهاره به آئین، روزبه علم بیگی خلاصه مقالات دومین همایش ملی تخصصی بیومکانیک و فناوری ورزشی؛ 1390

ü   تاثیر استفاده از سه روش ماساژ، آب درمانی و تمرینات ثباتی بر کمردرد مزمن زنان 30 تا 50 سال استان تهران؛ میلاد پیرعلی، یحیی سخنگویی، سمانه نعمتی، علیرضا رحیمی؛  خلاصه مقالات دومین همایش ملی تخصصی بیومکانیک و فناوری ورزشی؛ 1390

ü   تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر تعادل افراد دارای اسکولیوز ایدئوپاتیک؛ شادی صارمی، حیدر صادقی، یحیی سخنگویی ؛خلاصه مقالات دومین همایش ملی تخصصی بیومکانیک و فناوری ورزشی؛ 1390

ü      تاثیر نیمرخ های آنتروپومتری اوزان مختلف و تفاوت این فاکتورها در تکواندوکاران نخبه و آماتور شهرستان نجف آباد؛ پروانه شمس، یحیی سخنگویی، مهدی کهندل؛ اولین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد؛ 1391

ü      ساخت دینامومتر دیجیتال، جهت اندازه گیری نیروی ضربات پای تکواندوکاران؛ پروانه شمس، یحیی سخنگویی، مهدی کهندل؛ هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران؛ 1391

ü      جنبه های روانی اجتماعی و حمایت ها در آسیب های نخاعی؛ یحیی سخنگویی؛ چهارمین کنگره ملی ضایعات نخاعی؛ 1391

ü      ارتباط بین تمرین هوازی و توان انفجاری پا در دختران جوان معلول دانش آموز؛ نسترن سجادی، یحیی سخنگویی، فریده اشرف گنجویی؛ سومین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاه های آسیا؛ 1391

ü      تاثیر حرکات اصلاحی بر قدرت و تعادل دختران نوجوان دارای اسکولیوز؛ مژگان زیوریان، یحیی سخنگویی، فریبا محمدیان؛ کنگره ملی- تخصصی علوم ورزشی؛ نیاز نسل فردا؛ 1392

ü      ضرورت توجه به خدمات توانبخشی و مراقبتی در منزل جایگزینی برای مراکز نگهداری و توانبخشی در مراکز شبانه روزی؛ رامین رضایی، یحیی سخنگویی؛ همایش علمی توانبخشی مبتنی بر خانواده؛ 1392

ü   اصول مراقبت و طب توانبخشی در سالمندی؛ یحیی سخنگویی، کیوان دواتگران؛  همایش علمی توانبخشی مبتنی بر خانواده؛ 1392

ü   بررسی اثربخشی طرح ارائه خدمات مراقبتی توانبخشی در منزل توسط مراقبین آموزش دیده بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت مندی گروه هدف و مراقبین؛ یحیی سخنگویی، رامین رضایی، فریده باغ علیشاهی، رویا حبیبی، کمال صدیقی، حمیده صفری شیرزی، رضا غلامی سلطان مرادی؛  همایش علمی توانبخشی مبتنی بر خانواده؛ 1392

ü   معرفی پوسچر کیفوتیک کیفوتیک؛ یحیی سخنگویی؛ چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات؛ 1392

ü   تاثیر تمرینات یوگای قدرتی بر برخی فاکتورهای بیومکانیکی دانشجویان؛ مریم قربانی، یحیی سخنگویی؛ ویژه بیست و چهارمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران؛ 1392

ü   راهکارهای اشتغال در نابینایان و کم بینایان؛ زینب اکبری، سمانه علی محمد، ستاره قهاری، شهریار پروانه، یحیی سخنگویی؛ دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران؛ 1392

ü   آشنایی با شبکه سازی و معرفی شبکه های توانبخشی مبتنی بر جامعه در جهان؛ یحیی سخنگویی، علی مشیری رودسری؛ مقالات برگزیده اولین کنگره CBR  توانبخشی مبتنی بر جامعه؛ 1392

ü      ضرورت های اجرای طرح ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی توسط مراقبین آموزش دیده در منزل؛ یحیی سخنگویی، رامین رضایی؛ همایش علمی توانبخشی مبتنی بر خانواده؛ 1392

ü      اهمیت آموزش اعضای خانواده در مراقبت از فرد سالمند؛ یحیی سخنگویی،رضا غلامی سلطان آبادی؛ همایش علمی توانبخشی مبتنی بر خانواده؛ 1392

ü      مراقبین و سالمندان مبتلا به سکته مغزی با اختلال شناختی همراه؛ فریده باغ علیشاهی، یحیی سخنگویی همایش علمی توانبخشی مبتنی بر خانواده؛ 1392

 

 

 

v    احكام گواهينامه هاي بين المللي

·        گواهي شركت در دورة مقدماي مربيگري معلولين انگليس سال 1993

·        گواهي شركت در بازي هاي رابين هود انگليس سال 1993

·        گواهي آموزش زبان ژاپني 1996

·        گواهي شركت در دورة 45 روزة ورزش معلولين در ژاپن سال 1996

·        گواهي حضور در بازي هاي پارالمپيك سيدني سال 2000

·        گواهي حضور در مسابقات دووميداني معلولين در فرانسه سال 2002

·        گواهي حضور در مسابقات پارالمپيك زمستاني معلولين سالت ليك سيتي امريكا سال 2002

·        گواهينامة دورة كلاسبندي ملي دووميداني از IPC سال 2002

·        گواهي حضور در مسابقات جهاني واليبال نشستة مصر سال 2002

·        گواهي بين المللي شركت در دورة كلاسبندي دووميداني فرانسه سال 2002

·        گواهي كلاسبندي ملي تيرو كمان از IPC سال 2003

·        گواهي دورة كلاسبندي وزنه برداري معلولين از IPC سال 2003

·        گواهي حضور در پارالمپيك آتن سال 2004

·        گواهينامة ملي كلاسبندي بوچيا و فوتبال معلولين از CP-ISRA سال 2005

·        گواهي شركت در مسابقات جهاني بوچيا در مالزي سال 2005

·        گواهينامه بين المللي كلاسبندي تيراندازي معلولين از ISCD سال 2005

·        گواهينامه بين المللي كلاسبندي CP-ISRA در مالزي سال 2005

·        گواهي شركت در مسابقات آسيا و اقيانوسيه در مالزي بعنوان كلاسبند سال 2006

·        گواهينامه بين المللي كلاسبندي دووميداني IPC در هلند سال 2006

·        گواهي حضور در مسابقات فوتبال فلج مغزي در برزيل سال 2007

·        گواهي حضور در مسابقات فوتبال فلج مغزي در اكراين بعنوان كلاسبند سال 2008

·        گواهي حضور در مسابقات پارالمپيك چين سال 2008

 

v    عضو كمیتة علمي مجلات

·        مجلة ورزش و ارزش ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش

·        فصلنامة پژوهشي توان بخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي سال 1379

·        مجلة انجمن فيزيوتراپي ايران سال 1380

·        سردبير مجلة انجمن فيزيوتراپي ايران سال 1387

 • عضو شورای آموزش و پژوهش فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین
 • رئیس همایش علمی توانبخشی مبتنی بر خانواده
 • رئیس هیئت علمی اولین کنگره توانبخشی مبتنی بر جامعه
 • رئیس دومین کنگره علمی توانبخشی حرفه ای ایران
 • عضو پانل اسکولیوز در اولین سمینار درمان های دستی و تمرین درمانی
 • عضو کمیته گاید لاین نویسی معاونت درمان دانشگاه
 • رئیس همایش و عضو کمیته علمی همایش ارتقاء خدمات توانبخشی مراقبتی
 • رئیس همایش علمی ارتقاء خدمات توانبخشی و مراقبتی با رویکرد ارائه خدمات توانبخشی- مراقبتی در منزل
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنگره ملی ضایعات نخاعی و نخستین جشنواره حمایت طلبی و پیشگیری از ضایعات نخاعی
 • جانشین دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور
 • عضو هیئت رئیسه دهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

·        عضو هیئت رئیسه، عضو کمیته علمی و سخنران افتتاحیه یازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

 • سردبیر مجله انجمن فیزیوتراپی ایران
 • عضو کمیته جذب پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • هیات رئیسه و عضو کمیته علمی اولین همایش سراسری توانبخشی عصبی ایران
 • عضو شورای پژوهشی سازمان بهزیستی کشور
 • سر دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران
 • هیات رئیسه و عضو کمیته علمی اولین همایش سراسری توانبخشی عصبی ایران
 • عضو گروه بیومکانیک و فناوری
 • بازنگری شناسنامه سلامت دانش آموزان جهت ارزیابی ساختار قامتی
 • عضو کمیته علمی بیستمین کنگره فیزیوتراپی ایران
 • دبیر جلسه نهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات
 • مدیر علمی کارگاه حرکات اصلاحی
 • عضو کمیته علمی و هیات رئیسه هشتمین کنگره علمی ارتز و پروتز ایران
 • عضو هیئت رئیسه نوزدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی