صفحه اصلي > دانشجویان  > دانشجویان DPT مهمان از دانشگاه ایسرا 
دانشجویان DPT مهمان از دانشگاه ایسرا
 

اسامی دانشجویان DPT مهمان از دانشگاه ایسرا پاکستان دوره 34  ورودی 95:

 1. رضا ربیعی
 2. علی الستی
 3. علیرضا شمس
 4. سید مهدی محمد علی نژاد
 5. ابوالفضل شهرکی نسب
 6. محمدباقر ایسی محصل
 7. فایزه حسین زاده سلجوقی
 8. مینو نوری
 9. مرضیه صدر ممتاز

اسامی دانشجویان DPT مهمان از دانشگاه ایسرا پاکستان دوره 3  ورودی 95:

 1. عادل بیرام زاده
 2. امیر جنتی
 3. شادی حدادیان
 4. غزل شایگان پور
 5. سمانه غلامی
 6. محمد فتحعلیان
 7. مریم نعمتی

اسامی دانشجویان DPT مهمان از دانشگاه ایسرا پاکستان دوره 2  ورودی 94:

 1. حسن شیرازی
 2. علی رفیعی نژاد
 3. سمانه ارکیا
 4. هما بهرامی
 5. رشید رشادی
 6. هوشنگ امامی
 7. مجید حکیمی
 8. مسعود رجایی

 

اسامی دانشجویان DPT مهمان از دانشگاه ایسرا پاکستان دوره 1 ورودی 93:

 1. محمدرضا قنبرپور
 2. فرزانه سکوتی
 3. زهره ابراهیمی
 4. شیرین شبیهی
 5. فهیمه اوکاتی صادق
 6. پیمان لقائی
 7. مهدی نعمت الهی
 8. علی اکبر روشنی
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی