صفحه اصلي > آئین نامه ها، فرم ها  > آئین نامه ها > آئین نامه دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 
شنبه ٠٤ تير ١٤٠١
آئین نامه دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
 

1-     لزوم رعایت دوره سه ساله تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مورد تاکید است.

2-     مهلت تصویب پروپوزال در تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان ترم سوم میباشد.

3-     جهت تعیین استاد راهنما، توجه به ظرفیت راهنمایی اساتید ضروری میباشد.

4-      پس از تصویب پروپوزال، گزارش پیشرفت کار هر سه ماه یکبار تحویل تحصیلات تکمیلی داده شود.

5-     از تاریخ تصویب پروپوزال تا پیش دفاع رعایت حداقل چهار ماه فاصله، ضروری است.

6-     از روز تعیین تاریخ دفاع تا روز دفاع رعایت حداقل 10 روز فاصله ضروری است.

7-     ارائه submission مقاله مستخرج از پایان‌نامه، قبل از دفاع الزامی میباشد.

8-     ارائه acceptance مقاله مستخرج از پایان‌نامه، قبل از دفاع اختیاری میباشد و در صورتیکه در موعد مقرر تحویل تحصیلات تکمیلی نشود، بنابر دستورالعمل وزارت متبوع از 1/7/95 سقف نمره پایان‎نامه از 18 محاسبه خواهد شد.

9-     در روز دفاع حضور استاد راهنما و اساتید داور داخلی و خارجی الزامی بوده و بدون حضور هریک از این اساتید جلسه برگزار نخواهد شد.

10-  دانشجو بعد از جلسه دفاع، ملزم به اعمال اصلاحات مورد نظر اساتید و اخذ برگه تاییدیه از آنها میباشد.

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی