123
يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧
برنامه کلاسی هفتگی
 

800x600

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

 بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته فيزيوتراپي      

سال ورودي  1396  (دوره) ترم 2نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

فیزیولوژی در آسیب های ورزشی (136014)

دکتر کهلایی

گروه

2

-

-

فیزیولوژی در آسیب های ورزشی (136014)

دکتر مصلی نژاد

گروه

2

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

الکتروفیزیولوژی (136005)

دکتر محسنی

گروه

2

-

-

فیزیولوژی پیشرفته اعصاب و عضلات (136045)

دکتر شاکری دکتر عرب

گروه  

2

-

-

سیستمهای اطلاع رسانی(136004)

دکتر رهگذر

اتاق کامپیوتر

 

5/0

5/0

-

فارماکولوژی در توان بخشی (136021)

دکتر ضرابی

گروه

2

-

-

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                           9واحد

                      تعداد دانشجو    6   نفر * استاد راهنما : دکتر رهنما

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا  رشته فيزيوتراپي     

سال ورودي1395( دوره) ترم 4  نيمسال دوم تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

(136012)

-

24

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                            واحد                       

                   تعداد دانشجو  4   نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي    

سال ورودي  1396  ( دوره24) ترم 2  نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

کنترل حرکت (133187)

دکتراخباری-دکتر عبداللهی

 

کلاس 104

2

-

-

13-10 (133170)

الکترو نورومیوگرافی

دکتر عبداللهی- دکترلونی

گروه

-

3

-

درمانهای دستی اختلالات عملکردی مفاصل ستون فقرات(133185)

دکتر مصلی نژاد، واحد عملی خواهران

گروه

-

1

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 (133177)

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فیزیوتراپی

دکتر عرب-دکتررهنما  

گروه

-

1

-

سیستمهای اطلاع رسانی پزشكي (133141)

دکتربیگلریان 

اتاق کامپیوتر

5/

5/

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

فیزیولوژی تمرین (133190)

دکتر نودهی

کلاس 205

2

-

-

درمانهای دستی اختلالات عملکردی مفاصل ستون فقرات(133185)

دکتر اخباری     

کلاس 205

1

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :           استاد راهنما :دکتر ابوالحسنی روزانه  دکتر عبداللهی بین الملل                                                                                                                                            12واحد

                       تعداد دانشجو 12  نفر

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي     

سال ورودي   1395  ( دوره23) ترم 4  نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

پایان نامه (133181)

-

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                           6واحد

                     تعداد دانشجو  12   نفر

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي  رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1395  ( دوره24 )ترم 4  نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (999909) خانمها گروه1

حاج آقا هاشمی  کلاس 401

2

-

-

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (999909) آقایان گروه2

حاج آقا  کلاس 403

2

-

-

بیماریهای رماتیسمی و پوستی(132367)

                        دکتر خراسانی

کلاس 102

1

1

-

 

 

 

 

تشریح سطحی بدن(132363) خانمها

خانم زیرک    موزه آناتومی

1

1

-

يكشنبه

 

ارتوپدی (132368)

دکتر محسنی

کلاس 201

2

-

-

فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی عروقی تنفسی(132371)

دکتر آزادی     کلاس 201

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

ژنتیک(132137)

خانم  سوسن آبادی  

 کلاس 104

1

-

-

تمرین درمانی2(روشهای اختصاصی)(132380)

دکتر نودهی مقدم(نظری + عملی خواهران)    کلاس 201

1

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

11-8 (132386)

ارزشیابی دستگاه عضلانی

دکتر کهلایی(کل واحد نطری+ عملی برادران)

   کلاس 302

2

1

-

13-11 (132363)

تشریح سطحی آقایان

آقای نقی خانی     موزه آناتومی

1

1

-

ارزشیابی دستگاه عضلانی (132386)

دکتر رهنما(عملی خواهران)

گروه

-

1

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

بیماریهای مغز اعصاب(132365)

دکتر شاهرخی 

کلاس 102

2

-

-

تمرین درمانی2(روشهای اختصاصی)(132380)

عملی برادران  دکتر کریمی

گروه

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                تعداد دانشجو 20 نفر * استاد راهنما : دکتر مصلی نژاد                                                                                                                                                                                                                      20  واحد

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته فيزيوتراپي

سال ورودي  1394 ( دوره 23) ترم 6  نيمسال دوم تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی(132373)

دکتر شاکری

کلاس 201

2

-

-

تفسیر موضوعی قرآن  (999907)گروه 1 خانمها

حاج آقا سلیمانی

کلاس 402

2

-

-

تفسیر موضوعی قرآن آقایان (999907)گروه2

حاج آقا سلیمانی

کلاس 403

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انقلاب اسلامی ایران خانمها(999908) گروه 1

حاج آقا کرمی

کلاس 401

2

-

-

انقلاب اسلامی ایران آقایان(999908) گروه 2

حاج آقا کرمی

کلاس 402

2

-

-

دوشنبه

 

 

 

 

 

وسایل کمکی و اندام مصنوعی (ارتزو پروتز) (132385)

دکتر رهنما دکتر ابوالحسنی

کلاس 202

1

1

-

فوق برنامه                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای روماتیسمی و پوستی (3)(132391)

 

 

-

-

2

 

 

 

 

تربیت بدنی (2)خانم ها (999906) گروه 8

خانم رستادمهر سالن تربیت بدنی

-

1

-

چهارشنبه

 

تمرین  درمانی(4)فلج نیمه بدن(132381)

دکتر عبداللهی

کلاس 201

1

1

-

روان پزشکی(132313)

دکتر باطنی   

کلاس 102

2

-

-

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2)(132375)

دکتر مصلی نژاد

کلاس 201

2

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه

کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی (4)(132392)

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

     توضيحات :             تعداد دانشجو  23 نفر                                                                                                                                                                                                                                                            19 واحد

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1396  ( دوره 25) ترم 2 نيمسال دوم تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

اخلاق اسلامی (خانمها)(999910) گروه 1

حاج آقاطاهری   

کلاس 402

2

-

-

13-10(132358)

فیزیولوژی عصب و عضله

دکتر آذری

کلاس 302

3

-

-

آسیب شناسی (132130)

خانم موسوی

کلاس 302

2

-

-

اخلاق اسلامی (آقایان)(999910) گروه 2

حاج آقاکرمی

کلاس 403

2

-

-

يكشنبه

 

 

اندیشه اسلامی (1) (999903) آقایان  گروه 2

دکتر پناهنده

 کلاس 402

2

-

-

اندیشه اسلامی (1) (999903) خانم ها گروه 1

دکتر پناهنده

 کلاس 401

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

کینزیولوژی و بیومکانیک (ستون مهره ها )(132378)

دکتر کهلایی

کلاس 201

2

-

-

13-10(999902)

زبان عمومی  گروه 4

دکتر کهلایی

کلاس 200

3

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

تشریح اندام تحتانی(132361)

دکتر سلیمانی

کلاس 201

1

1

-

الکتروتراپی (1)(عوامل )

(132383)

دکتر کریمی واحد نظری +عملی دکتر مصلی نژاد

کلاس 303

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

تشریح اندام فوقانی(132360)

دکتر سلیمانی

موزه آناتومی

 

1

1

-

کینزیولوژی و بیومکانیک (ستون مهره ها )(132378)

دکتر اخباری

کلاس 103

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات : تعداد دانشجو    28 نفر                            *استاد راهنما : دکتر شاکری                                                                                                                                                                                    20واحد

       

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي  رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1393  ( دوره 22) ترم 8  نيمسال  دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

13-8

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) (132397)

-

-

2

 

 

 

 

اندیشه اسلامی (2)(آقایان گروه 2(999904)

حاج آقا نایئجی

کلاس 402

2

-

-

يكشنبه

 

13-8

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(2) (132398)

 

-

-

2

 

 

 

 

فرهنگ تمدن اسلام وایران آقایان گروه 2 (999912)

دکتر موسوی    کلاس200

2

-

-

دوشنبه

13-8

کارآموزی در عرصه مستقل (1) (132399)

 

-

-

2

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

13-8

کارآموزی در عرصه  مستقل (2) (1323400)

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات :  استاد راهنما :دکت رهنما                                                                                                                                                                                                                                                                                       8واحد       

 تعداد دانشجو    29   نفر                                                                                                                                                                                          

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی