Print        Send to Friend

مداخلات تکاملی حرکتی به هنگام در کودکان دارای اختلالات نورون محرکه فوقانی

اختلالات نورون محرکه فوقانی اختلالاتی است که محل آن ممکن است در قشر مغز، بخشی از نیمکره مغزی، ساقه مغزی، نخاع و یا مسیرهای نورونی کنترل کننده فعالیت­های نورون­های حرکتی عصب دهنده به عضلات باشد. علامت اصلی این اختلالات، اسپاستیسیتی است. در این کتاب که از مجموعه کتب راهنمای مداخلات زودرس در اختلالات حرکتی کودکان است، پس از تعریف مفاهیم، علائم بالینی و نحوه ارزیابی، روش هایی برای درمان ارائه می شود.


10:59 - 1398/11/06    /    number : 16685    /    Show Count : 104Close