123
شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7539
 کل بازدید : 1857361
طرح های اجرا شده
 

 

 

ردیف

سال و شماره طرح

عنوان طرح

مجری

همکاران

1

5 ـ 72

بررسي اثرات آموزشي طرح آگاهسازي زنان و دختران ( استانهاي اصفهان و كرمان )

نورالدين كريمي

 

2

2 ـ 75

بررسي مشكلات جسمي و تحصيلي دانش آموزان معلول ( جسمي ، حركتي ) مدارس عادي

يحيي سخنگويي

 

3

3 ـ 79

ترجمه ، آناليز زباني و آزمون طبقه بندي جديد اختلال ، ناتواني و معلوليت سازمان بهداشت جهاني ICIDH2

يحيي سخنگويي

 

4

10-79

تعيين ميزان فاكتورهاي مكانيكي مختلف در بروز كمردرد

دكتر محمدرضا نوربخش

 

5

3-80

بررسي تأثير انواع كفش در جلوگيري از زمين خوردگي افراد سالمند

دكتر محمدرضا نوربخش

 

6

12-80

بررسي ميزان شيوع ناهنجاري هاي ستون فقرات دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهر تهران , سال تحصيلي 80-79

سيد كاظم موسوي ساداتي

 

7

8-81

بررسي توزيع قوس كمري در زنان باردار و غير باردار

ندا مالك

فرهنگ بياباني

 

 

8

30-81

بررسي نقش آموزش در پيشگيري و درمان عوارض ناشي از مشكلات ستون فقرات كمري در بيماران كمردرد مزمن مراجعه كننده به بيمارستان لقمان حكيم

نوشا افشين جاه

 

9

2-83

بررسي ريسك فاكتورهاي شغلي موثر بر كمر درد   فيزيوتراپيست‌هاي‌شهر تهران

پيمان دوستي

 

10

22-83

بررسي ميزان Tractionگردني بر قدرت عمل Cripدست در بيماران مبتلا به راديكولوپاتي گردن

امير مسعود عرب‌ لودريچه

 

11

27-83

بررسي ميزان شيوع پاسچر  Forward head در دانشجويان‌ پسر و دختر دانشگاه علوم بهزيستي ‌در سال ‌1382‌ و‌ بررسي  علل مربوطه

نورالدين كريمي

 

12

40-83

بررسي ارتباط تعداد زايمان با قوس كمر,قدرت و تحمل عضلات شكم

دكتر نورالدين كريمي

 

13

17-84

بررسي راستاي استخوان كتف در زواياي مختلف ابدكشن شانه

دكترمهيارصلواتي

 

14

27-84

طبقه بندي بيماريهاي عضلاني بر اساس معيارهاي كلينيك و پاراكلينيك در 100 نمونه در شهر تهران

دكتر كيميا كهريزي

 

15

38-84

بررسي  ميزان حساسيت و اعتبار افتراقي تستهاي ارزيابي تحمل عضلات تنه در افراد سالم و بيماران مبتلا  به كمر درد

امير مسعود عرب

دكتر مهيار صلواتي

 

 

16

ت 8-85

بررسي ارتباط كنترل پاسچرال، قدرت و تحمل عضلاني با كايفوز پشتي ستون فقرات در افراد گره سني 12 تا 18 سال

مرجان قوی پیشه

 

17

25-86

بررسي ارتباط ارتفاع پاشنه كفش با طول ستون فقرات در دانشجويان دختر دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

نورالدين كريمي

 

18

35-86

بررسي تكرار پذيري تست هاي تشخيصي مفصل ساكروايلياك در بيماران مبتلا به كمردرد

اميرمسعود عرب

ايرج عبداللهي

 

19

43-86

يادگيري ضمني و اشكار مهارت ادراكي- حركتي بدنبال سكته مغزي با استفاده از دست مبتلا

دكتر محمد تقي جغتايي

دكتر ايرج عبد اللهي

 

20

52-86

بررسي ارتفاع پاشنه روي شاخصهاي تعادلي پويا با استفاده از سيستم تعادلي بايودكس در دختران دانشجوي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشگاه علوم پزشگي ايران

 

نورالدين كريمي

 

21

66-86

هنجار يابي نسخه فارسي معادل سازي شده پرسشنامه KOOS  در بيماران ايراني مبتلا به آسيب زانو

دكتر مهيار صلواتي

 

22

 

5-87

طراحي و ساخت نرم افزار پذيرش بيماران،درمان توانبخشي ستون فقرات

 

نورالدين كريمي

 

23

 

78-87

بررسي مقايسه اي تأثير ميزان بي ثباتي سطح اتکا بر توانايي کنترل تعادل پويا در افراد سالم و بيماران مبتلا به سندرم درد قدامي زانو

 

دكتر مهيار صلواتي

 

24

 

17-88

بررسي تفاوت  کارکرد هاي  شناختي  قطعه پيشاني مغز در سالمندان با فعاليت فيزيکي متفاوت

وحيد   نجاتي

 

 

 

25

32-88

بررسي اعتبار معياري و تكرارپذيري روش هاي باليني اندازه گيري قوس كف پا

مهيار صلواتي

رزيتا هدايتي

 

 

26

33-88

بررسي طول برخي از عضلات زانو و مچ پا در بيماران مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال در دامنه سني 40-18 سال

 

افسون نودهي مقدم

 

27

34-88

بررسي تأثير مداخلات فيزيوتراپي روي ابعاد مختلف سطح كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو

نورالدين کريمي

 

28

37-88

بررسي اثر تمرينات فعال مبتني بر هماهنگي حسي حركتي اندام فوقاني بر سرعت و ميزان بهبودي شيرخواران مبتلا به ضايعات شبكه براكيال

حسين كريمي

امير مسعود عرب

 

 

29

47-88

بررسي ميزان همبستگي بين دو روش سونوگرافي عرضي شكمي و پرينئومتري جهت ارزيابي عملكرد عضلات كف لگن در افراد مبتلا به بي اختياري ادراراسترسي

 امیرمسعود عرب

 

30

48-88

بررسي ميزان رضايتمندي از تمرينات ثباتي در بيماران مبتلا به كمردرد مكانيكي مزمن غير اختصاصي

نورالدین کریمی

 

31

1-89

بررسي ارتباط بين انحناهاي ستون فقرات و درد قدام زانو

افسون نودهي مقدم

 

 

32

2-89

بررسي شيوع اختلالات اندام فوقاني درفيزيوتراپيست هاي شهرتهران

ايرج عبدالهي

 

33

12-89

بررسي تأثيرتمرينات ثباتي تحت نظر روي بيماران ورزشكار وغير ورزشكار مبتلا به كمردرد مكانيكي مزمن غير اختصاصي

نورالدين كريمي

 

34

13-89

بررسي ارتباط بين قدرت عضلات ابداكتورهيپ وكوتاهي ايليوتيبيال باند درافراد مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي

اميرمسعودعرب

 

35

18-89

مقايسه عملكردعضلات كف لگن دردو وضعيت ايستاده وخوابيده

اميرمسعود عرب

 

 

36

21-89

بررسي وضعيت سلامت زمين خوردن الگوهاي فعاليتهاي جسماني وفعاليتهاي روزمره زندگي سالمندان 75 ساله تهران

زهرا مصلي نژاد

 

37

22-89

بررسي عملكرد عضلات كف لگن در زنان 45-20ساله مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي وسالم

اميرمسعودعرب

 

38

27-89

بررسي مقايسه اي نيازهاي توجهي كنترل فعاليت عملكردي درسالمندان باوبدون سابقه زمين خوردن

مهيارصلواتي

 

39

43-89

بررسي تاثير تمرينات عملكردي فشرده و تحت نظر ثبات دهنده ستون فقرات روي علائم باليني، دامنه حركتي و استقامت عضلات ستون فقرات در زنان مبتلا به كمر درد مزمن غير اختصاصي

نورالدين كريمي

 

40

5-90

معادل سازی بین فرهنگی و ارزیابی خصوصیات روان سنجی نسخه فارسي پرسشنامه های FAAM  و FAOS

 

مهيار صلواتي

مسعود مظاهري، حسين نگهبان

41

7-90

مقايسه حس وضعيت ،دامنه حركتي وقدرت چرخشي شانه در دو گروه ورزشكاران پرتابي وغير ورزشكار در دامنه سني 30-20 سال

 

افسون نودهي مقدم

نسرين خاكي  -عاليه سادات خوارزمي - زهرا اسكندري

42

8-90

بررسی فعالیت همزمان عضلات شکم و عضلات كف لگن در افراد مبتلا به بی اختياری ادرار استرسی و افراد سالم توسط سونوگرافی

 

اميرمسعودعرب

مهشيد چهره راضي

43

14-90

بررسي مقايسه فعاليت انقباضي عضلات شكم درحين مانورهاي شكم درافرادمبتلا به بي اختياري ادرار استرسي وافرادسالم درسونوگرافي

اميرمسعودعرب

مهشيد چهره راضي

44

15-90

بررسي تاثير تمرينات كششي ران ومچ پا دربهبود تعادل عملكردي سالمندان

افسون نودهي مقدم

دكتر بهنام اخباري ٬ حمزه بهارلويي٬ سحر جوهري

45

19-90

مقايسه اثر Kinesio Taping مچ پا برروي ثبات پاسچرال در ورزشكاران با وبدون  بي ثباتي عملكردي مچ پا

بهنام اخباري

دکتر مهیار صلواتی، کامران عزتی،کیمیا اسماعیلی

46

24-90

تاثير آني نوار كينزيولوژي بركينماتيك سه بعدي كتف حين بالابردن وپايين آوردن بازو درسه صفحه حركتي دربيماران مبتلابه سندرم گيرافتادگي شانه وافرادسالم

دكترحسن شاكري

دکتر امیر مسعود عرب روشنک کشاورز

47

26-90

بررسي طول ،قدرت وتحمل عضلات ناحيه كمري_لگني درافراد باالگوي زندگي وسطح فعاليت  بدني متفاوت و مقايسه بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي باافرادسالم

اميرمسعودعرب

دكتر محمد رضا نوربخش

48

28-90

بررسي فعاليت الكتروميوگرافيك عضلات ناحيه كمري _لگني درحين اكستانسيون هيپ درافرادمبتلا به كمردرد مزمن

اميرمسعود عرب

ليلا غمخوار

49

42-90

بررسی اثر لیزر دردرمان سندروم میوفاشیال واثرآن برکیفیت زندگی

لیلی شاهقلی

 

50

53-90

بررسی وضعیت قرارگیری والگوی حرکتی کتف درافراد با شلی عمومی مفاصل

افسون نودهی مقدم

مریم مقدم سلیمی

51

63-90

بررسی شاخص های ثباتی دینامیک در ورزشکاران حرفه ای مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال

نورالدین کریمی

- فيزيوتراپيست كامران عزتي، دكتر يحيي سخنگوئي، کيميا اسماعيلي دكتر مسعود كريملو، دكتر بي‍ژن خراساني، فرهاد رضازاده

52

73-90

بررسی شیوع اختلالات شانه وعوامل زمینه ساز آن درمیان ورزشکاران بزرگسال شرکت کننده در ورزشهای با آسیب پذیری بالای شانه

محمدعلی محسنی بندپی

فیزیوتراپیست روشنک کشاورز، دکتر هومن مینونژاد

53

11-91

بررسي تاثيرتكنيك Kinesio Tape در درمان نقاط ماشه اي عضله پيريفورميس

فهیمه هاشمی راد

دکتر نورالدين کريمي، کامران عزتي، شيرين امدادي، نگار اخوان

54

13-91

ارزيابي تكرارپذيري و اعتبار پرسشنامه KOOS  در ورزشكاران ايراني پس از جراحي بازسازي رباط متقاطع قدامي زانو

دکتر مهیار صلواتی

فرشيد محمدي مژده خرمي

55

21-91

بررسی مقایسه ای شکاف کیفیت در خدمات توانبخشی ارائه شده در مرکز توانبخشی پزشکی اخوان از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات (کارکنان درمانی) و دریافت کنندگان خدمات (بیماران)

نگار اخوان ماسوله

دکتر نورالدين کريمي، عليرضا شهاب، کامران عزتي، شيرين امدادي، فهيمه هاشمي راد

56

32-91

بررسي ارتباط بروز کمردرد با اختلالات تنفسی، مشکلات گوارشی و اختلالات احشا لگنی

دکتر نورالدین کریمی

دكتر امیر مسعود عرب ، افسون نودهي مقدم ،محسن زروار،امير حاتمي، عاطفه سلجوقي

57

56-91

بررسي تأثير تمرينات ثبات دهنده ستون فقرات بر وابستگي به بينايي افراد مبتلا به كمردرد غيراختصاصي مزمن

 

دکتر مهیار صلواتی

دکتر بهنام اخباری، کامران عزتی

58

67-91

بررسی تاثیر کوتاه مدت تمرینات ویبریشن و مکمل سازی کراتین بر عوامل مختلف آمادگی جسمانی و حرکتی زنان سالمند

 

دکتر نورالدین کریمی

مصطفی رحیمی، دکتر ربابه صحاف، دکتر علی صمدی، مصطفی قلی صابریان

59

4-92

ارزشيابي دروني گروه آموزشي فیزیوتراپی

 

دکتر نورالدین کریمی

 

دكتر مهیار صلواتی ،دکتر بهنام اخباری ،دکترامیر مسعود عرب لو ، دكتر افسون نودهي مقدم،دکتر ایرج عبداللهی، فيزيوتراپيست نگار اخوان، سيد ضياءالدين صفوي فرخي

60

12-92

ترجمه و بومي سازي پرسشنامه پي آمد  HAQ-DIو بررسی تکرار پذیری و اعتبار آن در ايرانيهاي مبتلا به بیماری روماتوييد آرتريت

 

دکتر مهیار صلواتی

سلمان نظری مقدم، افسانه زینل زاده

 

61

22-92

مقایسه  طول برخی از عضلات اندام تحتانی و قوس هاي پشتي وکمری در دو گروه سالمندان و جوانان

 

دکتر افسون نودهی مقدم

مرتضی تقی پور- راضیه جغتین علی بازی

 

62

25-92

ترجمه، بومیسازی و ارزیابی تكرارپذيري و اعتبار نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه FES-I SF در افراد سالمند

دکتر مهیار صلواتی

حمزه بهار لویی

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی