123
پنج شنبه ٠٢ آبان ١٣٩٨
کارشناسی ارشد
 

مراکز کارورزی روزهای زوج شروع: 30/6/98   لغایت 32/8/98 (نیمسال اول 99-98)

روتیشن اول

اسما

آقای دکتر مختاری نیا

رفیده  

آقای دکتر کهلایی

نظام مافی

آقای دکترنقی خانی   

     

 

 

 

 

 

 

 

سمانه اسماعیلی - (ارشد)

نعیمه علیمردانی

( ارشد )

 

 

مژگان امیری

( ارشد )

علی الهق

( ارشد )

 

فرزانه مرادی

( ارشد )

فاطمه ینی یول

( ارشد )

 

مراکز کارورزی روزهای فرد شروع: 30/6/98   لغایت 23/8/98 (نیمسال اول 99-98)

روتیشن اول

 

بیمارستان رفیده  

خانم دکتر نودهی

 نظام مافی

آقای دکتر ابوالحسنی

 

   

 

مرکز ام اس

آقای راد مهر 

 

 

 

 

 

 

 مریم حیدری

مهسا سیاحی

سپیده صفر دوست

عیسی قربانی

زینب محمدی

فاطمه حماده

فاطمه محمودوند  

( ارشد )

اویس رضایی

( ارشد )

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی