123
پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
کارشناسی ارشد
 

 

مراکز کارورزی کارشناسی ارشد شروع: 31/6/97 خاتمه:13/10/97(نیمسال اول 97-98)

روزهای زوج

بیمارستان رفیده

سرکار خانم لرستانی

 

بیمارستان رفیده

دکتر کهلایی

 

مرکز اسما

سرکار خانم دکتر رهنما

 

مرکز اسما

سرکار خانم دکتر مصلی نژاد

بیمارستان قلب تهران

دکتر نجاتیان

 

فرزانه عباسی

عطیه پاکنژاد

آنیتا تقی نژاد

 

 

 

 

 

 

نسترن صادقی

مونا نورزی    

سونیا یعقوبی

 

 

 

 

 

 

ابراهیم الکوزه ای

 

 

 

 

 

مریم قره خانی

 

 

زهرا بکرای

مومنه خلعتبری

فاطمه شیرزادی  

فاطمه آزاد

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی