123
پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
کارشناسی
 

مراکز کارورزی روزهای زوج شروع: 1/2/98   لغایت 23/3/98 (نیمسال دوم 98-97)

روتیشن دوم

 

رفیده  

آقای دکتر کهلایی

اسما

خانم دکتر رهنما

 

نظام مافی

 آقای دکتر آزادی

بیمارستان 501 ارتش

خانم دکتر سلیمانی فر

 

بیمارستان بعثت ارتش

خانم دکتر هاشمی راد

 

رامین جواهری

سحر عاشقیان

شقایق هاشمیان

اشفا شهانی

 

زهرا شیخ

علیرضا طهماسبی

کاظم محمودی

فاطمه هاوشکی 

 

احمد افضلی

مرضیه پابخت زاده

پرنیان جعفری

آیدا رشیدی

 

 

زهرا تاج بخش

پریسا دلیر

فاطمه نوید

محمد جواد طبائی

مهدی آمده

علی بذر افشان

زهرا رضا پور

علی کریمی

 

مراکز کارورزی روزهای فرد شروع: 1/2/98   لغایت 23/3/98 (نیمسال دوم 98-97)

روتیشن دوم

رفیده 

خانم دکتر نودهی    

اسما   

خانم دکتر مصلی نژاد   

      نظام مافی  

     آقای دکتر

     ابوالحسنی      

بیمارستان فیروزگر خانم دکترسمیه  محمدی    

بیمارستان شفا

خانم عاطفه اشرفی     

بیمارستان 501ارتش آقای ایمان کمالی حکیم

بیمارستان بعثت ارتش-  آقای سید مهدی اخروی خانم نسترن صادقی

مرکز ام اس

آقای رادمهر

 

علی بذر افشان

زهرا رضا پور

علی کریمی

طبائی

 

مهدی ایزدی

پریسا نظر بیگی

پرستو جباری

 

الهه والی

رضا ابرام

فاطمه مفاخری

 

مرضیه پابخت زاده

زهرا تاج بخش

پریسا دلیر

آیدا رشیدی

کاظم محمودی

فاطمه نوید

محمدرضا جاسمی

 

 

مهدی آمده

اشفا شهانی

احمد افضلی

پرنیان جعفری

سحر عاشقیان

شقایق هاشمیان

 

رامین جواهری

زهرا شیخ

علیرضا طهماسبی

فاطمه هاوشکی

امیر محمد بداغی

آزاده سادات میر طالب

نیکا ضرابی

مونا کمالی

زهرا امیری نسب

فاطمه سالمی   

 

حیدر دیاب

مرتضی محمدی ملکی

فاطمه سادات علیزاده

فاطمه سرمدی

فاطمه زرقانی

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی