123
جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦
برنامه کلاسی هفتگی
 
800x600

                      800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

 بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته فيزيوتراپي      

سال ورودي  1396  (دوره   ) ترم 1  نيمسال  اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

بیومکانیک کار (136038)

دکتر ارجمند

 

گروه

2

-

-

13-10

کنترل حرکت (136025)

دکتر عبداللهی دکتر اخباری

گروه  

 

3

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

اصول فیزیولوژیک تمرین درمانی (136003)

دکتر نودهی

گروه

2

-

-

 (136027)

سمینار

دکتر عبداللهی- دکتر رهنما-دکتر نودهی

گروه

2

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

    توضيحات :           2 واحد نظری دکتر عبداللهی 1 واحد عملی دکتر اخباری                                                                                                                                                         9واحد

                      تعداد دانشجو      6   نفر

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا  رشته فيزيوتراپي     

سال ورودي 1395   ( دوره) ترم 3  نيمسال  اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

11-9(136022)

بیومکانیک بافت

دکتر استکی

 

گروه

2

-

-

13-11 (136023)

درمانهای دستی

دکتر عرب دکتر کریمی

گروه

1

2

-

درمانهای دستی (136023)

دکتر مصلی نژاد

گروه

-

2

-

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

12-9

آنالیز سیستم های حرکتی (136002)

دکتر صلواتی   گروه

3

-

-

 

 

 

 

پایان  نامه (136012)(رساله تحقیقی)

-

24

-

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

       توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                        9واحد                     

                   تعداد دانشجو  5  نفر

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي    

سال ورودي  1396  ( دوره  25) ترم 1   نيمسال  اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                 

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

آمار زیستی (133173)

دکتر بیگلریان

کلاس 307

1

1

-

 (133188)

تکنیکهای اختصاصی پیشرفته

دکتر مصلی نژاد

کلاس 307

2

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد (133175)

دکتر محسنی

کلاس 306

2

-

-

 (133188)

تکنیکهای اختصاصی پیشرفته

دکتر کریمی دکتر مصلی نژاد

کلاس 306

2

-

-

سمینار (133179)

دکتر کریمی

کلاس306

1

-

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

13-10

روش تحقیق در سیستم های بهداشتی  (133174)

دکتر صلواتی

کلاس 306

2

-

-

16-13

الکترو نورومیوگرافی (133176)

دکتر عبداللهی- دکتر لونی

کلاس306

 

3

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                           12واحد

                       تعداد دانشجو  15   نفر

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي     

سال ورودي   1395  ( دوره24) ترم 3    نيمسال  اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

پروزه تحقیقاتی (133180)

دکتر عرب دکتر شاکری

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

کارآموزی بالینی (133178)

 

-

-

3

کارآموزی بالینی (133178)

-

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

کارآموزی بالینی (133178)

 

-

-

3

کارآموزی بالینی (133178)

-

-

3

پایان نامه (133181)

-

6

-

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10واحد

                     تعداد دانشجو  12   نفر

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي  رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1396  ( دوره 25)ترم 1  نيمسال  اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

زبان مقدماتی (999942)  گروه 1

دکتر نصیری  

کلاس 200

2

-

-

اندیشه اسلامی (1)خانمها (999903) گروه 3

کلاس 401

2

-

-

روانشناسی عمومی و بیماران(132364)

خانم سالاریان

کلاس 104

2

-

-

اندیشه اسلامی (2)آقایان (999903) گروه 2

کلاس 401

2

-

-

مهارتهای زندگی  (999914) گروه 1 خانمها 

حاج آقا عباسی کلاس 204

2

-

-

يكشنبه

 

فیزیک برای فیزیوتراپی  (132131)

دکتر طباطبائی

کلاس 104

2

-

-

فیزیولوژی عمومی (132307)

دکتر آذری

کلاس 205

1

1

-

فیزیک برای فیزیوتراپی  (132131)

دکتر طباطبائی

کلاس 104

-

1

-

کمکهای اولیه (132355)

دکتر قاسمی

کلاس 303

-

1

-

دوشنبه

 

 

 

 

13-10 (132359)

تشریح سرو گردن وتنه 

دکتر سلیمانی

موزه آناتومی

2

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

آشنایی با محیط زیست (999916)

خانم موسوی

کلاس 200

1

-

-

13-10  گروه2

ادبیات فارسی (999901)

خانم ملک زاده

کلاس 200

3

-

-

بافت شناسی (132340)

خانم موسوی

کلاس 304

1

1

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات :   تعداد دانشجو  20 نفر                                                                                                                                                                                                                             23واحد

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي  رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1395  ( دوره 24) ترم 3 نيمسال  اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

بیماریهای قلبی و عروقی و تنفسی (132366)

دکتر گوشه

کلاس 201

2

-

-

جراحی عمومی (132143)

دکتر خراسانی

کلاس 201

2

-

-

کینزیولوژی و بیومکانیک اندام فوقانی (132376)

دکتررهنما دکتر آزادی

کلاس 102

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

تشریح اعصاب (132362)

دکترسلیمانی

موزه آناتومی

2

-

-

 (132379)

اصول تمرین درمانی (1)

دکتر نودهی دکتر کریمی  (عملی برادران )   کلاس 102

2

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

کینزیولوژی بیومکانیک اندام تحتانی (132377)

دکتر عرب  

کلاس 104

2

-

-

زبان تخصصی (132151)

دکتر محسنی

کلاس 104

2

-

-

زبان تخصصی (132151)

دکتر شاکری

کلاس 104

2

-

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

الکترو تراپی 2 (تحریک کنندها )(132384)

دکتر کریمی  -دکتر مصلی نژاد

واحد عملی خواهران  

کلاس104

2

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات :                                                تعداد دانشجو  20نفر                                                                                                                                18واحد

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1394  ( دوره 23) ترم 5  نيمسال  اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

تمرین درمانی(3) (بیماریهای فلج مغزی ) (132382)

دکتر عبداللهی دکتر ابوالحسنی

کلاس 201

1

1

-

تربیت بدنی (1)خانمها (999905) گروه 3

خانم

سالن تربیت بدنی

-

1

-

تربیت بدنی (1)آقایان(999905) گروه 2

آقای  طهماسبی سالن تربیت بدنی

-

1

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

کارآموزی در عرصه مشاهدات بالینی(132389)

 

-

-

2

فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی

(132372)

دکتر آزادی  کلاس 201

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

رایولوژی (132168)

دکتر کهلایی

کلاس 201

 

2

-

-

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1)(132374)

دکتر اخباری

کلاس 201

1

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

کاآموزی در عرصه بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی(132390)

 

 

-

-

2

فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب (132370)

دکتر رهنما  کلاس 201

2

-

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

ماساژو موبیلیزاسیون اندامها(132387)

دکتر کریمی (عملی برادران )

کلاس 103

1

1

-

ماساژو موبیلیزاسیون اندامها(132387)

دکتر مصلی نژاد

کلاس 103

1

1

-

اصول توانبخشی و فیزیوتراپی (132369)

دکتر نودهی

کلاس 103

1

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

توضيحات :               تعداد دانشجو    20 نفر                                                                                                                                                                                                                                              18واحد

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي  رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1393  ( دوره 22) ترم 7  نيمسال  اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان (132396)

-

-

2

 

 

 

 

تربیت بدنی (2)خانمها (999906) گروه 1

خانم     سلن تربیت بدنی

-

1

-

يكشنبه

 

کارآموزی در عرصه بیماران سرپایی(132395)

-

-

2

 

 

 

 

تربیت بدنی (2)آقایان  (999906) گروه 2

آقای طهماسبی

سالن تربیت بدنی

-

1

-

دوشنبه

کارآموزی در عرصه   بیماریهای ارتوپدی (1) (132393)

 

 

-

-

2

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی  (2) (132394 )

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات :                                                               تعداد دانشجو    31   نفر                                                                                                                                                                                            9واحد                                                                                                                                                                   

                            800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی