123
دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
مدیر گروه
 

مدیر گروه آموزشی فیزیوتراپی: دکتر ایرج عبدالهی                                                                                                               

اطلاعات تکمیلی

 

پیام مدیر گروه:

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی