123
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی گروه >  اساتید راهنمای دوره  
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
اساتید راهنمای دوره
 

سال

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکترا

کارشناسی ارشدبین الملل

دکترای سنگاپور

1383

دوره 12

دکتر افسون نودهی مقدم

دوره 13

دکتر محسن امیری

دوره 5

دکتر حسن شاکری

 

 

1384

دوره 13

دکتر یحیی سخنگویی

دروه 14

دکتر نورالدین کریمی

دوره 6

دکتر بهنام اخباری

 

 

1385

دروه 14

دکتر ایرج عبدالهی

دوره 15

دکتر مهیار صلواتی

دوره 7

دکتر افسون نودهی مقدم

 

 

1386

دوره 15

دکتر مهیار صلواتی

دوره 16

دکتر بصیر مجدالاسلامی

دوره 8

دکتر محسن امیری

 

 

1387

دوره 16

دکتر محمدعلی محسنی

دوره 17

دکتر حسن شاکری

دوره 9

دکتر ایرج عبدالهی

 

 

1388

دوره 17

دکتر افسون نودهی مقدم

دوره 18

دکتر امیر مسعود عرب

دوره 10

دکتر مهیار صلواتی

 

 

1389

دوره 18

دکتر یحیی سخنگویی

دوره 19

دکتر نورالدین کریمی

دوره 11

دکتر محسن امیری

 

 

1390

دوره 19

دکتر زهرا مصلی نژاد

دوره 20

دکتر بهنام اخباری

دوره 12

دکتر نورالدین کریمی

 

 

1391

دوره 20

دکتر امیر مسعود عرب

دوره 21

دکتر محمدعلی محسنی

دوره 13

دکتر افسون نودهی مقدم

 

 

1392

دوره 21

دکتر ایرج عبدالهی

دوره 22

دکتر بهنام اخباری

دوره 14

دکتر امیر مسعود عرب

دوره 1

دکتر محمد علی محسنی

 

1393

دوره 22

دکتر لیلا رهنما

دوره 23

دکترافسون نودهی

دوره 15

دکتر  محسن امیری

دوره 2

دکتر نورالدین کریمی

 

1394

دروه 23

دکتر افسون نودهی مقدم

دوره 24

دکتر حسن شاکری

-

-

دوره 3

دکتر امیر مسعود عرب

دوره 1

دکتر لیلا رهنما

1395

دوره 24

دکتر مصلی نژاد

دوره 25

دکتر کریمی

دوره 16

دکتر بهنام اخباری

دوره 4

دکتر کهلایی

-

-

1396

دوره 25

دکتر شاکری

دوره 26

دکتر ابوالحسنی

دوره 17

دکتر لیلا رهنما

دوره 5

دکتر عبدالهی

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی