123
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی گروه > واحدهای درسی و دروس پیش نیاز در هر ترم 
يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
واحدهای درسی و دروس پیش نیاز در هر ترم
 

قابل توجه دانشجویان محترم: برنامه ذکر شده در مقطع کارشناسی منطبق با برنامه دانشجویان ورودی 96 به بعد می باشد. ( دروس هم نیاز و پیش نیاز برای دانشجویان کارشناسی کلیه ورودی ها یکسان است)

 

 

  

                                 

 
معاونت آموزشي ، دانشجوئي وفرهنگي

                  اداره كـــل آمــــوزش         

            واحــد بـرنـامه ريـزي 

 

                               برنامه هاي آموزشي مقطع  دکترا رشته  

                                                      در 4  نيمسال تحصيلي

ترم يك

ترم دو

كد

  عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

                     

136025

 

کنترل حرکت

3

-

-

3

 

136004

سیستمهای اطلاع رسانی

5/0

5/0

-

1

 

 

136003

اصول فیزیولوژیک تمرین درمانی

2

-

-

2

 

136005

الکتروفیزیولوژی

2

-

-

2

 

 

136027

سمینار

 

2

-

-

2

 

136045

فیزیولوژی پیشرفته اعصاب و عضلات

2

-

-

2

 

136038

بیومکانیک کار

2

-

-

2

 

136021

فارماکولوژی در توان بخشی

2

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136014

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

2

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم 

ترم چهارم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحدها

جمع

پيشنياز 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

136023

درمانهای دستی

1

2

-

3

 

136012

پایان  نامه

-

24

-

24

 

 

136002

آنالیز سیستم های حرکتی

3

-

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136022

بیومکانیک بافت

2

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

          برنامه هاي آموزشي مقطع  کارشناسی ارشد رشته  

    در 4  نيمسال تحصيلي

ترم يك

ترم دو

كد

      عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

                     

 

133179

سمینار

1

-

-

1

 

133187

کنترل حرکت

2

-

-

2

 

 

133175

فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد

2

-

-

2

 

133190

فیزیولوژی تمرین

2

-

-

2

 

 

133176

الکترو نورومیوگرافی

3

-

-

3

 

133141

سیستمهای اطلاع رسانی پزشكي

5/0

5/0

-

1

 

133188

تکنیکهای اختصاصی پیشرفته

2

-

-

2

 

133185

درمانهای دستی اختلالات عملکردی مفاصل ستون فقرات

1

1

-

2

 

 

133174

روش تحقیق در سیستم های بهداشتی 

2

-

-

2

 

133177

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فیزیوتراپی

-

1

-

1

 

 

133173

آمار زیستی

1

1

-

2

 

133170

الکترو نورومیوگرافی

 

-

3

-

3

 

 

ترم سوم 

ترم چهارم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحدها

جمع

پيشنياز 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

133180

پروزه تحقیقاتی

1

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133178

کارآموزی بالینی

-

-

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

133181

 

پایان نامه

-

6

-

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

برنامه هاي آموزشي مقطع  كارشناسي رشته 

     در 8  نيمسال تحصيلي

ترم يك

ترم دو

كد

     عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

132364

روانشناسی عمومی و بیماران

2

-

-

2

-

999910

اخلاق اسلامی

2

-

-

2

-

 

132131

فیزیک برای فیزیوتراپی  

2

1

-

3

-

132378

کینزیولوژی و بیومکانیک (ستون مهره)

 

2

-

-

2

 

132359

999914

 

مهارتهای زندگی 

2

-

-

2

-

132360

تشریح اندام فوقانی

1

1

-

2

-

 

132307

فیزیولوژی عمومی

1

1

-

2

-

132361

تشریح اندام تحتانی

1

1

-

2

-

132355

 

کمکهای اولیه

-

1

-

1

-

132383

الکتروتراپی (1)(عوامل حرارتی )

 

1

1

-

2

 

132131

 

999942

زبان مقدماتی

2

-

-

2

-

999902

زبان عمومی 

3

-

-

3

 

999942

999901

 

ادبیات فارسی

3

-

-

3

-

132130

آسیب شناسی

2

-

-

2

-

 

132359

تشریح سرو گردن وتنه 

2

1

-

3

-

999903

اندیشه اسلامی (1)

2

-

-

2

-

132340

بافت شناسی

1

1

-

2

-

132358

فیزیولوژی عصب و عضله

3

-

-

3

-

 

ترم سوم 

ترم چهارم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحدها

جمع

پيشنياز 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

132151

زبان تخصصی

2

-

-

2

999902

999909

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

-

-

2

-

 

132143

جراحی عمومی

2

-

-

2

 

132367

بیماریهای رماتیسمی و پوستی

2

-

-

2

-

 

132384

الکترو تراپی 2 (تحریک کنندها )

2

1

-

3

132131

132383

999904

اندیشه اسلامی (2)

2

-

-

2

999903

 

132376

کینزیولوژی و بیومکانیک اندام فوقانی 

2

-

-

2

132360

 

132368

ارتوپدی

2

-

-

2

132359

132360

132361

 

132379

اصول تمرین درمانی (1)

2

1

-

3

132360

132361

132386

ارزشیابی دستگاه عضلانی

2

1

-

3

-

 

132362

تشریح اعصاب

2

-

-

2

132359

132360

132361

132371

فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی عروقی تنفسی

1

1

-

2

132366

 

132377

کینزیولوژی بیومکانیک اندام تحتانی

2

-

-

2

132361

132380

تمرین درمانی2(روشهای اختصاصی)

1

1

-

2

132379

132366

بیماریهای قلبی و عروقی و تنفسی

 

2

-

-

2

132307

132363

تشریح سطحی

1

1

-

2

132359

132360

132361

 

132369

اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

1

-

-

1

-

132365

بیماریهای مغز اعصاب

2

-

-

2

132358

132362

999916

آشنایی با محیط زیست

1

-

-

1

-

132137

ژنتیک

1

-

-

1

 

ترم پنجم

ترم ششم

كد

     عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

999912

فرهنگ و تمدن اسلامی

2

-

-

2

-

999908

انقلاب اسلامی

2

-

-

2

-

 

132372

فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی

2

-

-

2

132367

999907

تفسیر موضوعی قرآن 

2

-

-

2

-

132388

فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد

1

-

-

1

-

 

132370

فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب

2

-

-

2

132365

132381

تمرین  درمانی(4)فلج نیمه بدن

1

1

-

2

132380

132365

 

132382

تمرین درمانی(3) (بیماریهای فلج مغزی )

1

1

-

2

132365

132380

132313

روان پزشکی

2

-

-

2

132364

999905

 

تربیت بدنی (1)

-

1

-

1

-

132373

فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی

2

-

-

2

132143

 

132374

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1)

1

1

-

2

132368

132385

وسایل کمکی و اندام مصنوعی (ارتزو پروتز)

1

1

-

2

132379

132368

 

132387

ماساژو موبیلیزاسیون اندامها

1

1

-

2

132359

132360

132361

132375

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2)

2

-

-

2

132381

132168

 

رایولوژی

2

-

-

2

132359

132360

132361

 

999906

تربیت بدنی (2)

-

1

-

1

999905

 

132389

کارآموزی در عرصه مشاهدات بالینی

-

-

2

2

-

132391

کارآموزی در عرصه بیماریهای روماتیسمی و پوستی (3)

-

-

2

2

-

132390

کارآموزی در عرصه بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

-

-

2

2

-

132392

کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی (4)

-

-

2

2

-

                                     

 

ترم  هفتم

ترم  هشتم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحدها

جمع

پيشنياز 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

132396

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان

-

-

2

2

-

132397

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1)

-

-

2

2

-

 

132395

کارآموزی در عرصه بیماران سرپایی

-

-

2

2

-

132398

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(2)

-

-

2

2

-

 

132393

کارآموزی در عرصه   بیماریهای ارتوپدی (1)

-

-

2

2

-

132399

کارآموزی در عرصه مستقل (1)

-

-

2

2

-

 

 

132394

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی  (2)

-

-

2

2

-

1323400

کارآموزی در عرصه  مستقل (2)

-

-

2

2

-

999915

دانش خانواده و جمعیت

2

-

-

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی